หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

สมัครออนไลน์ ระหว่าง…

ชาวโพนสวาง หมู่7 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม เข้าวัดทำบุญร่วมประเพณีบุญข้าวประดับดินเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับผีเปรตอสุรกาย ผีไม่มีญาติที่ยังไม่ไปเกิด

ชาวโพนสวาง หมู่7 ต.น…