และชื่อ ร้านค้าที่ใช้บัตรสวัสดิการ(EDC)ได้แล้ว

 8,491 total views,  9 views today


1.อ.ปลาปากLatest update 5/10/60
1.ร้านบุรณ์ชัยการค้า บ้านหนองไผ่ ตำบลนามะเขือ 086-2391793,095-9917596
2.ร้านพารวย 214/6 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
3.ศูนย์สาธิตการตลาด ม.2 1 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
4.ร้าน ส.รุ่งโรจน์ 62 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 083-3480048
5.ร้านเหรียญชัย 86 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 081-5542569
6.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด สาขาปลาปาก 165 ม.1 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 088-3304119
7.ร้าน ธ.การค้า 259 ม.2 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 085-4629497
8.ร้าน ส.รุ่งโรจน์ ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
9.ร้านนานา ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม


2.อ.เมืองLatest update 5/10
1.ร้านพลทวี การค้า บ้านดอนแดง ม.9 ถ.บ้านดอนแดง ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนมโทร 081-7177231
2.ร้านแม่สมบัติซุปเปอร์ บ้านวังตามัว 189 ม.2 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 088-3155418,095-6560222
3.ร้านสว่างการค้า หมู่7 ต.ดงขวาง 098-1134748,089-2738949
4.ร้านน้องเปิ้ล หมู่2 ต.นาราชควาย 080-4600220
5.ร้านผ่องพรรณพาณิชย์ หมู่9 ต.นาทราย 089-2753636,088-3095799
6.ร้านมีนามินิมารืท หมู่11 ต.อาจสามารถ 064-2456338,097-0738487
7.บจก.โดโด้บิ๊กซุปเปอร์ ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
8.ร้านใหม่ 602 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
9.หจก. พลอยซุปเปอร์ มาเก็ต 436/1 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
10.ร้านมนตรีพาณิชย์ 55 ม.9 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
11.ร้านน้องใหม่ซุปเปอร์ 124 ม.5 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
12.ร้านสมพร 217 ม.12 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
13.ร้านค้าชุมชนท่าค้อใต้ หมู่ 4 27 ม.4 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
14.ร้านทองสง่าการค้า ม.2 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 098-1863751
15.ร้านวาสนาการค้า ม.5 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 084-7635298
16.ร้านน้องบีซุปเปอร์ 63/1 ม.4 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 089-8619788
17.ร้านน้องพาย 77/2 ม.6 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 081-0507323
18.ร้านปราณี รุ่งเรืองการค้า ม.5 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 084-9860862
19.ร้านค้าชุมชนบ้านวังไฮ ม.3 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 098-3367286,0634477636
20.ร้านมิ่งขวัญมินิมาร์ท ม.3 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 085-7431150
21.ร้านรุ่งทิพย์ 102 ม.1 ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 081-0544745
22.ร้านนะโม น้ำมนต์ ม.5 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 087-2156216
23.ร้านเพียรพาณิชย์ 109 ม.12 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 062-2606030,089-8891082

ร้านธงฟ้านครพนม

3.อำเภอท่าอุเทนLatest update5/10
1.ร้านทริปเปิ้ลออร์ 27 ม.2 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 084-7928113
2.ร้านจันทร์แรม 78 ม.1 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 081-9549162,097-0751437
3.ร้านธิติพร 5 ม.10 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 084-4285068,084-9086721
4.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด สาขาท่าอุเทน 118/6 ม.6 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 091-3564981

ร้านธงฟ้านครพนม

4.อ.ธาตุพนม
1.ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านตาลกุด ม.3 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 061-0867009
2.ร้านการ์ตูนพาณิชย์ 191 ม.12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
3.ร้านซุปเปอร์เจ๋ง 18 ม.1 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร 093-5726417,086-2199532
4.ร้านจำปาทอง 78 ม.4 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 085-6441152,085-6441215
5.ร้านบอย-ออยพาณิชย์ 10 ม.9 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 086-2219686,086-2219189
6.ร้านยุทธชาติพาณิชย์ 117 ม.9 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 080-1833009,085-6078411
7.ร้านภรณ์เจริญทรัพย์ 33 ม.7 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 083-3556591
8.ร้านพ่อนอ 2 ม.3 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 084-5234317,093-2132576
9.ร้านพิศมัย 140 ม.12 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 099-2126445

ร้านธงฟ้านครพนม

5.อำเภอ เรณูนคร
1.ร้านชูรัตน์ 326 ม.5 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 084-2608644
2.ร้านพร้อมพงษ์มินิมาร์ท 308 ม.14 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 084-7920790
3.ร้านกองทุนบ้านนางาม หมู่ 13 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 085-7612017
4.ร้านค้าประชารัฐ บ้านโนนทอง 36 ม.12 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 087-8563795,087-225646
5.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด สาขาเรณูนคร 086-2391615
6.ร้าน ป. ซุปเปอร์ 2 50 ม.9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 088-5725712,097-3206180
7.ร้านหอมสมบัติ 37 ม.1 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 093-0670780
8.ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านน้อยพัฒนา ม.12 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 088-7043211
9.สวัสดิการกลุ่มแม่บ้าน 25/4 ม.3 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 086-2245912

ร้านธงฟ้านครพนม

6.อำเภอ โพนสวรรค์ Latest update 5/10
1.ร้านชนากานต์ 276 ม.3 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 085-6466723
2.ร้านธัญชนกการค้า 119 ม.3 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 0861534652
3.ร้าน ก. 999 68 ม.11 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 081-2604133,082-1067203
4.ร้านประมวนพาณิชย์ 241 ม.2 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 064-922287,065-64798714
5.ร้านสายสมร 79 ม.15 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 063-0138509,094-1684234
6.ร้านสมบัติพาณิชย์ 5/3 ม.15 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 087-9453110
7.กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตบ้านทรายทอง ม.9 98 ม.9 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 093-3800518,087-2371638
8.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส นครพนม จำกัด สาขาโพนสวรรค์ 085-2160037
9.ร้านเสมอพาณิชย์ ม.18 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 087-8093770
10.ร้านบิ๊กบอส 122 ม.1 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 098-2875182

ร้านธงฟ้านครพนม

7.อำเภอ นาแก จำนวน : 27 ร้าน
1.ร้านพลอย 700/24 ม.4 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
2.ร้านรวมยาปศุสัตว์นาแก 227/2 ม.8 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
3.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จำกัด สาขา นาแก
4.ร้านค้าชุมชนดงอินำ ม.11 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
5.ร้านอารุนการค้า ม.15 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
6.ร้านแฮปปี้พลัส มินิมาร์ท ม.8 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
7.ร้านญาพาณิชย์ ม.5 ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
8ร้านพิมพ์ทรัพย์ 96 ม.7 ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
9.ร้านออมเซพ ม.1 ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
10.ดาวพาณิชย์ ม.10 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
11.ป.เกษตรภัณฑ์ ม.8 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
12.ร้านโอเปิ้ลสโตร์ ม.3 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
13.ร้านจอมมณี ม.4 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
14.ร้านจีรภัทร์ ม.1 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
15.ร้านพัธน์พลอยรุ่งเรืองการค้า ม.13 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
16.ร้านลุงแก้ว ม.11 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
17.ร้านศักดิ์หทัยมินิมาร์ท 32 ม.6 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
18.ร้านภัสสร ม.3 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
19.ร้านศิริมินิมาร์ท 6 ม.3 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
20.หจก.อินออการค้า ม.5 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
21.ร้าน ส.สินไทย ม.1 ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม
22.ร้านจันทร์มา ม.11 ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม
23.ร้านสาม ก.พาณิชย์ ม.9 ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม
24.ร้านลุงเยาว์ ม.3 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
25.สามพี่น้องมินิมาร์ท ม.7 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
26.ร้าน 9 ก้าวมินิมาร์ท ม.2 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม
27.ร้านค้าสวัสดิการชุมชนเหล่าทุ่ง หมู่ที 4 ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม

ร้านธงฟ้านครพนม

8.อำเภอ : ศรีสงคราม
*1.ร้านกิติพงษ์พาณิชย์ 198 ม.13 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
*2.ร้านสุภาพร ซุปเปอร์สโตร์ 334 ม.7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
*3.ร้านพ่อคำ 81 ม.15 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
*4.ร้านสามพี่น้องมินิมาร์ท 98 ม.10 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
*5.ร้านรุ่งเรืองวัฒนา 138 ม.10 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
*6.ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ 144 ม.7 ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
*7.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด สาขาศรีสงคราม
*8.ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านนาเดื่อ
*9.ร้านภคพล ม.9 ต.บ้านข่า
10.ร้านน้องไอซ์เจริญการค้า ม.10 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ร้านธงฟ้านครพนม

9.อำเภอ นาหว้า จำนวน 3 ร้าน
1.ไทยพัฒน์สโตร์ นาหว้า
2. ร้านนิวไทยพัฒนา 265 ม.4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
3.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด สาขานาหว้า
4.ร้านนครไทย 1 ม.8 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
5.ร้านค้าชุมชนนาน้อย (ประชารัฐ) ม.12 ถ.อากาศ-ศรีสงคราม ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
6.ร้านสุจิตราการค้า ม.1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนมร้านธงฟ้านครพนม

10.อำเภอ นาทม จำนวน  5 ร้าน
1.ร้านค้าสหกรณ์กองทุนหมู่บ้านนาทมใต้ ม.15 ต.นาทม
2.ร้านนวลจันทร์ 123 ม.11 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
3.ร้านพรชัยการค้า 68 ม.4 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
4.ร้านแบงค์ 87 ม.4 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
5.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด สาขานาทม

ร้านธงฟ้านครพนม

11.อำเภอ : วังยาง จำนวน : 1 ร้าน
1.ร้านอุดมภัณฑ์ 87 ม.1 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
2.ตุ้มโฮม ม.1 ต.วังยาง
3.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด สาขาวังยาง

ร้านธงฟ้านครพนม

12.อำเภอ บ้านแพง
1.ร้าน ป. ซุปเปอร์ (วันวิสาข์) ม.13 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
2.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด สาขาบ้านแพง
3.ร้านนัญทญาการค้า ม.7 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม
4.ร้านค้าชุมชน SML.51 ม.1 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
5.ตั๋วรี่ มินิมาร์ท ม.7 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6.ร้านทองสัยการค้า ม.6 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม

***ที่มา…กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค โทรศัพท์ 02-507-7000 โทรสาร 02-547-5209-10 Call Center 02-507-8000 ***

บทความที่เกี่ยวข้อง
เสือน้อย
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม

By เสือน้อย

เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม

2 thoughts on “รายชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐจังหวัดนครพนม ที่ใช้บัตรสวัสดิการ(EDC)ซื้อของได้แล้ว (อับเดท5ก.ย60)”
  1. สวัสดีครับชอบมากครับสินค้าราคาถูกดี

Comments are closed.