กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 495 total views,  1 views today

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวนรวม 34 อัตรา
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
                                                           ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน และตำแหน่งวิชาการ ระดับปฎิบัติการ

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รับจำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ระดับการศึกษา ปวส.การบัญชี
2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 9 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ระดับการศึกษา ป.ตรี นิติศาสตร์
3.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ระดับการศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ระดับการศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ระดับการศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสาสนเทศศาสตร์ สาขาวิขาอุตสาหกรรมบริการ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 10 – 30 กันยายน 2563  เวบไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง
เสือน้อย
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม

By เสือน้อย

เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม