1,136 total views,  3 views today

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 14,510 อัตรา ตำบลละ 2 คน
เงินเดือน 15,000 บาท ( ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ลูกจ้างเหมาบริการ อัตราเงินเดือน 15,000บาท/เดือน
ตำบลละ 2 คน จำนวน 7,255 ตำบล รวมจำนวน 14,510 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง 1ปี แต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอ และจัดเก็บข้อมูล ณ พื้นที่ตำบล อำเภอ รวมทั้งพื้นที่อื่น ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป
มีสัญชาติไทย
อายุไม่ต่ำกว่า18ปี ในวันสมัคร
จบการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รับสมัครวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563
สถานที่สมัคร ที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัด

บทความที่เกี่ยวข้อง
เสือน้อย
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม

By เสือน้อย

เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม