542 total views,  1 views today

รพ.จิตเวชนครพนมเปิดตลาดนัดสีเขียว เพิ่มทางเลือกสร้างสุขภาพอาหารปลอดภัย
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดนครพนม นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดเผยว่า การเจ็บป่วยของคนเรามีหลากหลายสาเหตุและหนึ่งในนั้นก็คือ การบริโภคอาหาร ซึ่งจากข้อมูลขององค์กรอนามัยโลก และองค์กรเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่อาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมี ที่นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่องบประมาณและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ประชาชนในชุมชน และบุคลากรของโรงพยาบาล ได้เห็นถึงความสำคัญในการเลือกบริโภค ผัก ผลไม้ และอาหารปลอดสารพิษ ตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) ของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นวาระแห่งชาติ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จึงได้มีการจัดสรรพื้นที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ของโรงพยาบาล เปิดเป็นตลาดนัดสีเขียว Green Market เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ได้นำพืชผักผลไม้ อาหารที่ปลอดสารพิษ มีความปลอดภัย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารแปรรูปต่าง ๆ มาวางจำหน่าย ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้ใส่ใจในการรับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษมากขึ้นอีกด้วย
โดยทางโรงพยาบาลได้มีการจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อให้บุคลากรของศูนย์ ฝ่าย กลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลรวมถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โรงเรียนบ้านสำราญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้อม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ ได้มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและโภชนาการทางอาหารให้ผู้ที่มาเดินตลาดนัดได้ศึกษาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย สำหรับการเปิดให้บริการนั้นในช่วงแรกตลาดนัดสีเขียว Green Market กำหนดไว้เดือนละครั้ง ในทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน หากมีกระแสตอบรับที่ดีก็จะมีการเพิ่มจำนวนความถี่ในการเปิดให้บริการมากขึ้น

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

บทความที่เกี่ยวข้อง
เสือน้อย
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม

By เสือน้อย

เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม