07/07/2020

ฮักแพงเรดิโอ FM104MHz จ.นครพนม

สถานีวิทยุยอดนิยมของอำเภอปลาปาก 098-5954831

พช.นครพนม นำคณะสื่อมวลชน นักท่องเที่ยวและนักศึกษา สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน OTOP Village กับความแตกต่างที่ลงตัว

พช.นครพนม นำคณะสื่อมวลชน นักท่องเที่ยวและนักศึกษา สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน OTOP Village กับความแตกต่างที่ลงตัว
ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 482 total views,  8 views today

พช.นครพนม นำคณะสื่อมวลชน นักท่องเที่ยวและนักศึกษา สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน OTOP Village กับความแตกต่างที่ลงตัว
พช.นครพนม นำคณะสื่อมวลชน นักท่องเที่ยวและนักศึกษา สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน OTOP Village กับความแตกต่างที่ลงตัว
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่จังหวัดนครพนม นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลต้องการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงาน มีรายได้ที่มั่นคงและเกิดความยั่งยืนในชุมชน จึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ ดังนั้นจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จึงได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่มีความหลากหลายทั้งทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ให้มีความโดดเด่นตามเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละชุมชน และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไป จึงได้นำคณะสื่อมวลชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวและนักเรียนนักศึกษา มาสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามท่านกลางวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตามโครงการเที่ยวสนุกสุขโดนใจ ไปแล้วจะรัก OTOP Village @ นครพนมโดยในวันนี้เป็นการนำเยี่ยมชม 2 หมู่บ้าน OTOP Village คือบ้านนาโสก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก ซึ่งในหมู่บ้านนี้ทุกคนจะได้สัมผัสกับความเป็นกันเองในแบบของชาวภูไทกะเลิง ที่อาศัยอยู่ในใกล้กับอุทยานภูผายล โดยก่อนเริ่มต้นกิจกรรมทุกคนจะได้ไปกราบไหว้พระศรีอาริยเมตไตรย และสรีระหลวงปู่สนธิ์ หรือพระคัมภีรญาณ พระเกจิชื่อดังที่มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสเป็นจำนวนมาก ด้วยท่านมีกิจวัตรที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อครั้งก่อนมรณภาพที่วัดสันติการาม จากนั้นทุกคนจะได้ทดลองใช้ชีวิตกับคนในชุมชนด้วยการเที่ยวชมถ้ำ ชมป่าและผาเป้า รวมถึงวิถีหาของกินให้อิ่มท้อง จากนั้นเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการหาปลาด้วยการยกยอหรือสะดุ้ง ก่อนที่จะมาเรียนรู้การทำอาหารพื้นถิ่นของผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ไข่เค็ม หมูกระจก ที่มีการส่งออกไปจำหน่ายยังที่ต่าง ๆ ด้วยความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนที่อื่นทั้งรสชาติและความอร่อย
จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมชุมชน OTOP Village บ้านพระกลางใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม โดยในชุมชนนี้ ทุกคนจะได้เรียนรู้และใช้ชีวิตในอีกแบบที่แตกต่างท่ามกลางธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง กับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและผลิตภัณฑ์เด่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้า การออกแบบและตัดชุดลายศรีโครตรบูร ซึ่งเป็นผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดนครพนม มีความงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยผ้ามีสีน้ำเงินเข้มที่ตัดกับลวดลายสีขาวและมีขลิบขอบด้วยสีแดง ที่เมื่อตัดเป็นชุดออกมาแล้วใครได้สวมใส่ต้องติดใจอย่างแน่นนอน นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำต่างหู การตัดชุดตุ๊กตา การทำพานบายศรีเพื่อใช้ในการประกอบพิธีบวงสรวงต่าง ๆ การสานนกการเวก หรือปักษาวายุภักษ์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นนกมงคล มีเสียงที่ไพเราะเหมือนเสียงของพระพุทธเจ้า ก่อนที่ทุกคนจะมาทดลองใช้ชีวิตกับการทำนาบัว และการออกหาปลาแม่น้ำโขงในแบบของคนบ้านพระกลางใต้ ที่เรียกว่า แก่ขาหาผีน้อย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
บทความที่เกี่ยวข้อง
admin
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม
ฮักแพงเรดิโอ FM104MHz จ.นครพนม