05/07/2020

ฮักแพงเรดิโอ FM104MHz จ.นครพนม

สถานีวิทยุยอดนิยมของอำเภอปลาปาก 098-5954831

ผู้ตรวจ มท.เขต 16,17 ลงพื้นที่นครพนมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 1,336 total views,  2 views today

ผู้ตรวจ มท.เขต 16,17 ลงพื้นที่นครพนมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผู้ตรวจ มท.เขต 16,17 ลงพื้นที่นครพนมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 17 มกราคม 2561  นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 16 และ 17 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหน่วยหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

จากที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในประเทศและเชื่อมโยงการค้าภายในภูมิภาค จึงได้มีการพิจารณาจังหวัดที่เหมาะสมเพื่อเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจังหวัดนครพนมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับการพิจารณา โดยหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการพัฒนาความพร้อม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางการค้าการลงทุน เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นเมืองอาหารปลอดภัย มีอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ศูนย์ธุรกิจการค้าส่งและตลาดกลางสินค้าเกษตร รวมถึงเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เริ่มตั้งแต่ด้านโครงข่ายคมนาคม ประกอบไปด้วย โครงข่ายถนน โครงข่ายทางอากาศ โครงข่ายทางน้ำและโครงข่ายระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นรถไฟทางคู่สายใหม่บ้านไผ่-นครพนม การบริหารจัดการที่ดินจำนวน 1,360 ไร่ โดยให้เช่าไร่ละ 8,400 บาทต่อปี ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าไร่ละ 140,000 บาท/ไร่/50 ปี โดยให้กรมธนารักษ์สรรหาเอกชนเป็นผู้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านการเสนอโครงการลงทุนรายเดียวทั้งแปลง เพื่อให้นักลงทุนใน 13 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 10 กิจการเป้าหมายได้มาลงทุน ซึ่งผู้ที่มาลงทุนยังจะได้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยได้รับการยกเว้น 8 ปี ได้ลดหย่อนกำไรสุทธิร้อยละ 50 ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร  ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบเพื่อการส่งออก 5 ปี ได้รับอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว รวมถึงได้หักค่าขนส่งและค่าสาธารณูปโภค 2 เท่าเป็นเวลา 30 ปี และหักเงินลงทุนในการติดตั้งร้อยละ 25 ทำให้ขณะนี้มีนักลงทุนทั้งชาวไทย ชาวจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนาม ที่แสดงความสนใจอยากเข้าลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ถึง 85 ราย

 

ภาพ/วีระพัฒ  ศรีมาชัย นศ.ฝึกงาน

ข่าว/ นายทินกร  เพชรดี/ ส.ปชส.นครพนม

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
บทความที่เกี่ยวข้อง
admin
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม
ฮักแพงเรดิโอ FM104MHz จ.นครพนม