15/07/2020

ฮักแพงเรดิโอ FM104MHz จ.นครพนม

สถานีวิทยุยอดนิยมของอำเภอปลาปาก 098-5954831

กระทรวงแรงงานไต้หวันย้ำ บนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศ แรงงานต่างชาติที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรในไต้หวัน จะไม่ถูกยกเลิกสัญญาและถูกส่งกลับประเทศ

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 2,177 total views,  2 views today

1.กระทรวงแรงงานของไต้หวันออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมานี้ ย้ำว่า เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศ ไต้หวันได้ยกเลิกตรวจการตั้งครรภ์ของแรงงานต่างชาติ มาตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน ปี 2545 กรณีที่แรงงานต่างชาติตั้งครรภ์ระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวัน นายจ้างจะใช้เป็นข้ออ้างยกเลิกสัญญา ส่งแรงงานต่างชาติกลับประเทศไม่ได้ มิเช่นนั้น จะฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตและบริหารแรงงานต่างชาติมาตราที่ 44 กระทรวงแรงงานสามารถอาศัยอำนาจตามกฎหมายการจ้างงาน ไม่อนุญาตให้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติ หรือหากอนุญาตไปแล้ว จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตและห้ามนำเข้าแรงงานต่างชาติอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังจะมีโทษปรับตั้งแต่ 60,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไป ไม่เกิน 300,000 เหรียญไต้หวัน

ทั้งนี้ แรงงานต่างชาติที่ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรในไต้หวัน จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น คือตรวจและฝากครรภ์ตามระเบียบของประกันสุขภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับสตรีตั้งครรภ์ ซึ่งมีฉบับภาษาต่างๆ รวมทั้งภาษาไทยด้วย จากเว็บกระทรวงสาธารณรัฐสุขและสวัสดิการสังคม เมื่อคลอดบุตรแล้ว จะได้รับเงินทดแทนคลอดบุตรเท่ากับ 2 เท่าของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกัน และลาคลอดบุตรโดยมีค่าจ้างเป็นเวลา 56 วัน ฯลฯ สำหรับบุตรที่เกิดใหม่ สามารถแจ้งขอออกใบถิ่นที่อยู่ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องที่ได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ให้กำเนิดบุตร แต่มีเงื่อนไขว่า แรงงานต่างชาติผู้ให้กำเนิดบุตร จะต้องเป็นแรงงานต่างชาติถูกกฎหมาย

กระทรวงแรงงานไต้หวันแถลงว่า แรงงานต่างชาติที่คลอดบุตร หากมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรและประสงค์จะทำงานต่อไป นายจ้างจะยุติสัญญาเลิกจ้างโดยพลการไม่ได้ กระทรวงแรงงานย้ำว่า บนพื้นฐานของการคุ้มครองสิทธิของแรงงานหญิง และตามกฎหมายบัตรสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แรงงานหญิง หากคลอดบุตรในระหว่างที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน สิทธิประโยชน์ไม่ควรได้รับผลกระทบใดๆ และนายจ้างจะบอกเลิกจ้าง หรือบังคับส่งกลับประเทศโดยฝ่ายเดียวไม่ได้ หากนายจ้างฝ่าฝืน จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานย้ำว่า ตามกฎหมายการอนุญาตว่าจ้างและบริหารแรงงานต่างชาติ มาตราที่ 44 ระบุว่า หากแรงงานต่างชาติคลอดบุตร และเลี้ยงดูบุตรได้ สามารถทำงานในไต้หวันต่อไปได้ นายจ้างจะยกเลิกสัญญาหรือส่งกลับประเทศไม่ได้ หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม หรือเกิดข้อพิพาท แรงงานต่างชาติสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนร้องทุกข์ 1955 ได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา กระทรวงแรงงานแนะนำว่า แรงงานต่างชาติที่รู้ตัวว่า ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ควรจะแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้า หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับตัวเองและลูกในครรภ์ รวมถึงป้องกันเกิดข้อพิพาทในภายหลัง

2. ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. เป็นต้นมา แรงงานต่างชาติทำงานครบ 3 ปี หากนายจ้างยินดีว่าจ้างต่อ ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไปเสียค่าหัวคิวมาใหม่ ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้เลย โดยนายจ้างสามารถยื่นคำร้องต่อศูนย์บริการจ้างตรง กรมพัฒนากำลังแรงงาน (คลิกที่ลิงค์นี้) ส่วนแรงงานที่นายจ้างไม่ประสงค์จะจ้างต่อ หรือไม่ต้องการจะทำงานกับนายจ้างเดิม แต่อยากจะทำงานในไต้หวันต่อไป กระทรวงแรงงานจะช่วยจัดหานายจ้างใหม่ให้ แต่แนะนำว่า ควรจะทำงานกับนายจ้างเดิมต่อไป เพราะการโอนย้ายนายจ้างใหม่เป็นเรื่องไม่แน่นอน นายจ้างอาจไม่กล้ารับ เพราะคิดว่า คนงานที่นายจ้างไม่ต่อสัญญาน่าจะเป็นคนงานที่มีปัญหา
ตั้งแต่ 5 พ.ย. 59 เป็นต้นไป แรงงานต่างชาติทำงานครบ 3 ปี หากนายจ้างยินดีว่าจ้างต่อ ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไปเสียค่าหัวคิวมาใหม่ นายจ้างยื่นคำร้องที่ศูนย์บริการจ้างตรงต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้เลย

ขอบคุณภาพและข่าวจากร์อาร์ทีไอ….http://thai.rti.org.tw/audioHighLights/?recordId=32919

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
บทความที่เกี่ยวข้อง
admin
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม
Call Now Button
ฮักแพงเรดิโอ FM104MHz จ.นครพนม