05/08/2020

คลังความรู้

ข่าวสาร บันเทิง ความรู้ บนสื่อออนไลน์

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครพนม ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครพนม วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอนาหว้า มีอัตราป่วยเท่ากับ 217.60 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อำเภอนาแก และอำเภอโพนสวรรค์ มีอัตราป่วยเท่ากับ 84.74 และ 22.61 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ
ส่งเวบนี้ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 3,467 total views,  114 views today

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครพนม ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดนครพนม วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 264 ราย โดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี
อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอนาหว้า มีอัตราป่วยเท่ากับ 217.60 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อำเภอนาแก และอำเภอโพนสวรรค์ มีอัตราป่วยเท่ากับ 84.74 และ 22.61 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ
พื้นที่ระบาดพบที่
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง
หมู่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
หมู่ 1 และหมู่ 2 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก
หมู่ 2 ต.หนองสังข์ อ.นาแก
หมู่ 7 ต.หนองบ่อ อ.นาแก
หมู่ 3 ต.คำพี้ อ.นาแก
หมู่ 4 และหมู่ 5 ต.นาหว้า อ.นาหว้า
หมู่ 4 ต.นางัว อ.นาหว้า
หมู่ 13 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า
และหมู่ 5 ต.ดอนเตย อ.นาทม
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน ทุกสัปดาห์ และการป้องกันไม่ให้ยุงกัน โดยการทายากันยุงและกำจัดยุงในบ้าน
ที่มา…เฟซบุ๊ค สวท.นครพนมแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
บทความที่เกี่ยวข้อง
เสือน้อย
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม
Call us
คลังความรู้