05/08/2020

คลังความรู้

ข่าวสาร บันเทิง ความรู้ บนสื่อออนไลน์

กรมควบคุมโรคเผย ชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่พบอัตราป่วยไข้เลือดออกสูงสุด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวบไซต์กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่การพยากรณ์โรค ฉบับที่ 270 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2563 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-8 ก.ค. 63 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 25,708 ราย เสียชีวิต 15 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี รองลงมาคือ 10-14 ปี และ 25-34 ปี จังหวัดที่พบมากที่สุด คือชัยภูมิ พร้อมแนะนำให้ประชาชน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ตามนโยบาย 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
ส่งเวบนี้ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 4,022 total views,  11 views today

กรมควบคุมโรคเผย ชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่พบอัตราป่วยไข้เลือดออกสูงสุด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวบไซต์กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่การพยากรณ์โรค ฉบับที่ 270 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2563 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-8 ก.ค. 63 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 25,708 ราย เสียชีวิต 15 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี รองลงมาคือ 10-14 ปี และ 25-34 ปี จังหวัดที่พบมากที่สุด คือชัยภูมิ พร้อมแนะนำให้ประชาชน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ตามนโยบาย 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
1.เก็บบ้านให้สะอาด
2.เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน
3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ หากทำตามนี้สามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา
พร้อมทั้งแนะนำหากสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก ให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
บทความที่เกี่ยวข้อง
เสือน้อย
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม
Call us
คลังความรู้