12/07/2020

ฮักแพงเรดิโอ FM104MHz จ.นครพนม

สถานีวิทยุยอดนิยมของอำเภอปลาปาก 098-5954831

กรมป่าไม้ เปิดให้ประชาชนขอรับ “กล้าไม้พันธุ์ดี” ฟรีทั่วประเทศ

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 24,605 total views,  2 views today

กรมป่าไม้ เปิดให้ประชาชนขอรับ “กล้าไม้พันธุ์ดี” ฟรีทั่วประเทศ

นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในปี 2563 กรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมเพาะชำกล้าไม้ไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวนกว่า 79.9 ล้านกล้า เช่น ไม้สัก พะยูง มะค่าโมง ประดู่ ยางนา มะฮอกกานี ตะเคียน กระถินลูกผสม กฤษณา ฯลฯ โดยเน้นย้ำว่า กล้าไม้ที่นำมาแจกจ่ายให้ประชาชนนั้นจะต้องเป็นกล้าไม้ที่แข็งแรง มีขนาดเหมาะสมกับการปลูก
สำหรับประชาชนที่สนใจขอรับกล้าไม้ สอบถามที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โทร 02-561-4292 ถึง 3 ต่อ 5551

ที่มา…วิทยุชุมชน+ปชส.
รายชื่อ สถานีเพาะชำกล้าไม้พร้อมเบอติดต่อทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ภาคเหนือ

52.ศูนย์เพาะชำฯเชียงใหม่ ต.บ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ (อภิระมน ฐิติชยาภรณ์ โทร.053-880793, 086-586-8877)

53.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ (ศิริไชย รัตนภาค โทร.054-614273, 061-547-8746)

54.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (ฉัตรชัย อรรถวิทย์ โทร.064-013 1930, 095-457-2302)

55.สถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (สยาม อินถาโท โทร.085-625 -4053)

56.สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (น้ำฝน เพ็ชรคำ โทร.082-195-2364)

57.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลำพูน ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน (อุทัยวุฒิ เสาร์ชัย โทร.081-952-8988)

58.สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ฮ่องสอน ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ทนงศักดิ์ แสงประสิทธิ์ โทร.081-955-0421)

59..สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (ยุทธพงษ์ บุตรเนตร โทร.061-796-8944)

60.สถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงราย ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย (ธนศักดิ์ วิศิษฐ์ผล โทร.053-779214, 081-950-6631)

61.สถานีเพาะชำกล้าไม้พะเยา ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา (ถวิล จันธิยศ โทร.089-850-8269)

62.สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พนัส เชื้อสะอาด โทร.085-705-7029)

63.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลำปาง ต.แม่หวด อ.งาว จ.ลำปาง (ชัย จันทราคณสกุล โทร.06-3156-5696)

64.สถานีเพาะชำกล้าไม้อุตรดิตถ์ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (ชาติระวี สัญจร โทร.081-879-1722)

65.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ (พิเชฐ สำนวน โทร.087-844-6409, 093-164-9463)

66.สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง (สมควร ห้วยหงส์ทอง โทร.086- 196-5344)

67.สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (ประกาสิทธิ์ นางวงค์ โทร.080-498-9299)

68.สวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (พนากิจ สิทธิวีระกูล โทร.097-918-8118)

69.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมือง (สุภกิจ สืบสุโกศลโทร.081-993-2415)

70.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมือง (ลิขิต วงศ์วชิระนนท์ โทร.081-783-3182)

71.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ (สุวิทย์ จินดาวรรณ โทร.080-122-7530, 091-853-8907)

72.สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน (อานันท์ ผาทอง โทร.081-280 -9680)

73.สถานีเพาะชำกล้าไม้ตาก ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก (ศักดิ์สิทธิ์ ขยายเสียง โทร.085-805-2275)

74.สถานีเพาะชำกล้าไม้สุโขทัย ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (พิสิษฐ สอนไว โทร.086-211- 9304)

75.สถานีเพาะชำกล้าไม้กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร (อนุวัฒน์ จันทสิทธิ์โทร.086-198-8048, 086-980-8521)

76.สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก (ศิริศักดิ์ ทะนงรบ โทร.087-054-1735)

77.สถานีเพาะชำฯนครสวรรค์ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (ณิชาพัชร์ มูสิกะวงศ์ โทร.056-222426, 089-437-2862)

78.โครงการฯป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ (อัครพงษ์ อำพิน โทร.056-222426, 081-785-6121)

79.สถานีเพาะชำกล้าไม้พิจิตร ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (ภัทธณัฐ วงศ์อินทร์โทร.056-22 2426, 087-831-3166)

80.สถานีเพาะชำกล้าไม้พิษณุโลก ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (สุนันทา พลราช โทร.094-546-8030, 089-707-4048)

81.สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (อนันต์ศักดิ์ รุณทอง โทร. 081-884-0108)


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

82.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านเก่าน้อย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี (สุทธิศักดิ์ สุขเกื้อ โทร.086-355-2979)

83.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนาน้ำมัน ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย (เอนก สุขสวัสดิ์ โทร.081-708-4814, 062-269-5353)

84.สวนป่าดงน้อย-ปากปวน ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย (สุรพล จิตต์ดำรง โทร.087-238-6776, 098-121-5644)

85.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู ต.บ้านขาม อ.เมือง (เดชา ภูบัวเพชรโทร.081-057-7419)

86.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย ต.หาดคำ อ.เมือง (กมลวรรณ อุมะมานิต โทร.087-165-5383, 081-729-8090)

87.สถานีเพาะชำฯ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.5 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ (กิตติกร สิงตะนะ โทร.095-842-5059)

88.สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคมบ้านผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย (นัฐกาญจน์ พัฒนศักดิ์ โทร.081-260-1285)

89.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนมหมู่ ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง (จุมพล ช่างอินทร์ โทร.042-511505, 087-224-7704)

90.สถานีเพาะชำกล้าไม้สกลนคร ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร (วิเชียร ไทยกิ่งโทร.084-955-3379)

91.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ต.คำป่าหลาย อ.เมือง (ธีภพ โสมปัดทุม โทร.064-865-8788)

92.สถานีเพาะชำกล้าไม้ขอนแก่น ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น (สุจิตรา อ่อนหวาน โทร.043-267233, 084-428-9362)

93.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง บ้านแก่นเฒ่า ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ประธาน พุกสุข โทร.063-224-6596)

94.สถานีเพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (พรศิริ ธิมาไชย โทร.083-456-4866)

95.สถานีเพาะชำกล้าไม้กาฬสินธุ์ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (ทวี แก้วภูมิแห่ โทร.081-768-4392)

96.สถานีเพาะชำกล้าไม้ร้อยเอ็ด ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ไพสิฐ เลิศพุทธิพงศ์พร โทร.081-768-4949)

97.โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 ร้อยเอ็ด ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (วิเชียรศักดิ์ เพชรดี โทร.084-034-9455)

98.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง (พิษณุสุทธ สุทธการ โทร.089-849-2407)

99.สถานีเพาะชำฯบุณฑริก โครงการปลูกป่าฯเฉลิมพระเกียรติ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี (ถวิล แผ่นงา โทร.081-967-4665)

100.สถานีเพาะชำกล้าไม้อำนาจเจริญ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ไสว คณาเสน โทร.086-141-6997)

101.สถานีเพาะชำกล้าไม้ศรีสะเกษ อ.เมือง (ประธาน ตันรุ่งเรืองกิจ โทร.045-814648, 083-596-2202, 089-645-0011

102.โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 ศรีสะเกษ งานธุรการ: ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

103.หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้บ้านผีผ่วน ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร (ชวน ธีรวุฒิอุดม โทร.045-612877, 081-725-3166)

104.สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา (ดอน หงส์เหินโทร.081-954-2045)

105.สวนป่ากลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ดุสิต กมลพาณิชย์ โทร.084-925-9455)

106.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ภาณุพงศ์ เตชะปักษ์ โทร.082-227-3721)

107.ศูนย์เพาะชำฯนครราชสีมา ถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง (ชลลดา ศรีพิมพ์ โทร.044-222201, 081-615-4605)

108.สถานีเพาะชำกล้าไม้สุรินทร์ ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ (สุรพล กลิ่นพันธุ์ โทร.081-790-4860, 089-580-5152)

109.สถานีเพาะชำกล้าไม้บุรีรัมย์ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (อภิรัตน์ พิรุฬห์ โทร.081-321-5965)

110.สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ (สุพบ เทือกจอหอ โทร.091-832-5765)

111.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ ต.ช่อระกา อ.เมือง (สุทธิเวทย์ สามวัง โทร.083-282-6966)

112.สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (อนา อนาวิโล โทร.089-865-7977)

113.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (รื่นฤดี วนัสสกุล โทร.043-029998, 064-892-0932)

114.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดยโสธร ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง (สมศักดิ์ วนัสสกุล โทร.045-979978)

115.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี ต.บ้านจั่น อ.เมือง (สุธน กมลบูรณ์ โทร.042-292411, 081-872-7239)

116.ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสกลนคร ต.ห้วยยาง อ.เมือง (มานะ ศรีวิชัย โทร.087-848-1913)


ภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก

1.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี (ราวุฒิ ทานัน โทร.032-240532,061-467-5170)

2.ศูนย์เพาะชำฯจันทบุรี ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (สุรนาท ตระกูลน่าเลื่อมใส โทร.062-492-6993, 093-854-8599)

3.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี (ศุภกิจ จันทร์กลั่น โทร.02-977-6858, 094-556 -1623)

4.ศูนย์เพาะชำฯฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา (ศุภสิทธิ์ ชุนเชาวฤทธิ์ โทร.038-554519, 081-294-9147, 086-902-8588)

5.สถานีเพาะชำกล้าไม้ชลบุรี ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (สายชล พ่วงทอง โทร.081-834-6416)

6.สถานีเพาะชำกล้าไม้ระยอง ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง (นายอูฐ เชาวน์ทวี โทร.089-125-0205)

7.สถานีเพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี (สละ เขตรเขื่อน โทร.085-236-5309, 091-716-6933)

8.สถานีเพาะชำกล้าไม้ตราด ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด (ชาตรี ผลทวี โทร.089-014-8991)

9.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราจีนบุรี ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (สุเทพ พุ่มเทศ โทร.086-818-8269)

10.สถานีเพาะชำกล้าไม้สระแก้ว ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว (เทียนชัย ปรีดา โทร.081-94-8197)

11.สถานีเพาะชำกล้าไม้นครนายก (ทุ่งโพธิ์) ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก (ประสงค์ เกิดแก้ว โทร.081-806-6287)

12.สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (นิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์ โทร.081-639-4742)

13.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก (วันทนี ลาภะสิทธินุกุล โทร.081-807-6052)

14.สถานีเพาะชำฯกบินทร์บุรี ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (สิริลักษณา สมเพชรโทร.089-986-1831,084-650-8137)

15.สถานีเพาะชำกล้าไม้กาญจนบุรี ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (ปรางรัตน์ อิทธโยภาสกุล โทร.098-883-6147)

16.สถานีเพาะชำฯพุทธมณฑล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ธีรพล คุ้มทรัพย์ โทร.089-824-3599)

17.สถานีเพาะชำกล้าไม้สุพรรณบุรี ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (วีระพงษ์ ปัตแวต โทร.080-586 -1110)

18.สถานีเพาะชำกล้าไม้สมุทรปราการ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (บรรเจิด ถมปัด โทร.083-424-1919)

19.สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (ชาติชาย กิมศิริ โทร.089-489-1131)

20.สถานีเพาะชำกล้าไม้เพชรบุรี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (พงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง โทร.08 1-705-0935, 090-980-9620)

21.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ห้วยทราย อ.เมือง (ประภาศ ชาประสม โทร.086-811-9424)

22.สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี (รัชชัย สุทธิมา โทร.090-935 -9159)

23.สวนป่าท่องเที่ยว โครงการฯน้ำกลัดเหนือ-ใต้ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (ราวุฒิ ทานัน โทร.032-788027,087-021-1879)

24.สถานีเพาะชำฯอุทัยธานี ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (สมศักดิ์ อินทร์อำนวย โทร.056-222426, 089-856 -7063)

25.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (เธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ โทร.056-222426, 081-636-0178)

26.สถานีเพาะชำกล้าไม้สระบุรี ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (มงคล วงษ์เนียม โทร.081-869-3314)

27.สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (สำรวย ศักดาเดช โทร.083-143-1111)

28.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (พิเชษฐ์ โคกขำ โทร.061-616-5119)

29.สถานีเพาะชำกล้าไม้สิงห์บุรี ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ชัยนาจ ภู่เพชร โทร.089-741-9006)

30.สถานีเพาะชำกล้าไม้ชัยนาท ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (พิชัย เหล่าตระกูล โทร.092-635 -6511)

31.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลพบุรี ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี (ถนอมพงษ์ สังข์ธูป โทร.097-072-4559)

32.สถานีเพาะชำกล้าไม้พระนครศรีอยุธยา ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (วนิดา ทองนุช โทร.085-156-4534)

33.สถานีเพาะชำกล้าไม้นนทบุรี ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (สมบัติ ลิบงามเลิศ โทร.081-343-0708)


ภาคใต้

34.สถานีเพาะชำกล้าไม้สุราษฏร์ธานี ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (วรวิทย์ หยูดำ โทร.064-731-9321)

35.สถานีเพาะชำกล้าไม้ระนอง ต.ลำเรียง อ.กระบุรี จ.ระนอง (วิจิตร เกิดสม โทร.081-607-4959)

36.สถานีเพาะชำกล้าไม้ชุมพร ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (อัมพร ภักดีแก้ว โทร.094-459-7466)

37.สถานีเพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช (โสภี บริสุทธิ์ โทร.089-646- 7901)

38.สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (อาคม ง่านวิสุทธิพันธ์ โทร.095-419 -0099)

39.สถานีเพาะชำกล้าไม้ตรัง ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง (กรุณา ส่งแสง โทร.086-598-5153)

40.สถานีเพาะชำกล้าไม้กระบี่ ต.ทับปริก อ.เมือง (จรัส ช่วยนะ โทร.098-890 -6682)

41.สถานีเพาะชำกล้าไม้พังงา ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (กฤษฎา สุตน พัฒน์ โทร.062-398-5828)

42.สถานีเพาะชำกล้าไม้ภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (สรกฤษณ สิงห์คำ โทร.084-766-7644)

43.สถานีเพาะชำกล้าไม้สตูล ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล (กรภัทร์ ภู่ชยังกูร โทร.074-721391, 074-711039)

44.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี (พินัย ทองเป็นแก้ว โทร.097-359-9454, 088-828-4068)

45.สถานีเพาะชำกล้าไม้นราธิวาส อ.เมือง (วรวิทย์ ไอยรากาญจนกุล โทร.08 9-739-0029)

46.สถานีเพาะชำกล้าไม้ยะลา อ.เมือง (นายกิตติพันธุ์ รัตนวงค์ โทร.089-596-1110)

47.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ธัญยธรณ์ อุดมศักดิ์เวชกุล โทร.077-611125, 087-795-1313)

48.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ไพโรจน์ นัครา โทร 0 74-20 5991, 089-732-6221)

49.ศูนย์เพาะชำฯพัทลุง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (อภิญญา คงสงค์ โทร.074-841206-7,084-689-3112, 061-696-1653)

50.สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง (วรัญญู ราษฎร์เจริญ โทร.077-35 5890,092-246-2981)

51.ศูนย์วิจัยและพัฒนาป่าไม้ภาคใต้สงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (วรัญญู ราษฎร์เจริญ โทร.074-388898,092-246-2978)

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
บทความที่เกี่ยวข้อง
admin
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม
Call Now Button
ฮักแพงเรดิโอ FM104MHz จ.นครพนม