12/07/2020

ฮักแพงเรดิโอ FM104MHz จ.นครพนม

สถานีวิทยุยอดนิยมของอำเภอปลาปาก 098-5954831

8 ข้อควรปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสถานการณ์ Covid-19

8 ข้อควรปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสถานการณ์ Covid-19
ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 11,256 total views,  5 views today

1. แจ้งผู้ปกครองทันทีเมื่อบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง

2. คัดกรองเด็กนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน เช่น การวัดอุณหภูมิของร่างกาย พร้อมทำสัญลักษณ์สำหรับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้ว

3. ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกทันที กรณีที่มีนักเรียน ครู ผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ได้เข้ามาบริเวณโรงเรียน อาจพิจารณาปิดโรงเรียนตามความเหมาะสม

4. พิจารณาการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนตามความเหมาะสม เช่น ปฐมนิเทศ รับน้อง กีฬาสี ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมเข้าค่าย ทัศนศึกษา เป็นต้น หากมีการรวมตัวเกิน 300 คน ควรงดกิจกรรมดังกล่าว

5. จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ เช่น ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำความสะอาดยานพาหนะรับส่งนักเรียน และเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศห้องที่ใช้ร่วมกัน

6. จัดให้มีการดูแลร้านอาหาร ผู้ประกอบอาหาร และการจัดจำหน่ายอาหาร เช่น การทำความสะอาดโรงอาหาร การใส่ถุงมือก่อนหยิบจับอาหารต่างๆ และควรเตรียมอาหารที่ปรุงสุกให้นักเรียนรับประทานภายในเวลา 2 ชั่วโมง เป็นต้น

7. จัดให้มีการดูแลห้องส้วม เช่น ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฟอกขาว เป็นต้น

8. ควบคุมดูแลครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน เช่น กรณีมีการเจ็บป่วย ให้หยุดปฏิบัติงานทันที ควรดูแลและป้องกันตัวเอง เป็นต้น

ที่มาอ้างอิง: https://www.thaihealth.or.th/…/lightGallery-…/demo/show.php…

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
บทความที่เกี่ยวข้อง
admin
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม
Call Now Button
ฮักแพงเรดิโอ FM104MHz จ.นครพนม