ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม รับสมัครงาน จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 366 total views,  3 views today

ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม รับสมัครงาน จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท

ด้วยจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

📍๑) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา
📍๒) นักพัฒนาสังคม จำนวน ๒ อัตรา

ระยะเวลาการจ้างงาน ๕ เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๓

คุณสมบัติทั่วไป
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ต้องมีเอกสารหลักฐานหรือหนังสือรับรองการว่างงาน ถูกเลิกจ้าง หยุดกิจการหรือขาดรายได้ เงินเดือน และค่าตอบแทน จากนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธาน อพม. ระดับอำเภอ หรือจังหวัด ประธานคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค) ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือเอกสารหลักฐานเป็นผู้ลงทะเบียน และได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามโครงการเราไม่ทิ้งกันจากรัฐบาลในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ เดือน
**คุณสมบัติอื่นๆ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

โทร 042-511022 หรือ 042-511506

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานกดที่นี้

ที่มา…..เฟซบุ๊ค

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

 

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
admin
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม

บทความในหมวดหมู่นี้