อบจ.นครพนม ติดอาวุธ อสม.สู้ COVID-19 “สสจ.นพ.” ร่วมพิธีส่งมอบเทอร์โมสแกน 1,250 เครื่อง

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 62 total views,  1 views today

อบจ.นครพนม ติดอาวุธ อสม.สู้ COVID-19 “สสจ.นพ.” ร่วมพิธีส่งมอบเทอร์โมสแกน 1,250 เครื่อง

อบจ.นครพนม ติดอาวุธ อสม.สู้ COVID-19 “สสจ.นพ.” ร่วมพิธีส่งมอบเทอร์โมสแกน 1,250 เครื่อง

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และชมรมอาสสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีฯ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้รับการร้องขอให้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม รวม 12 อำเภอ ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, เครื่องเทอร์โมสแกน (เครื่องวัดอุณหภูมิ) น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับฉีดพ่น และชุดคลุมป้องกันเชื้อโรค เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) ซึ่งกำลังมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ มีผู้เสียชีวิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงตามมาตการป้องกันของจังหวัดนครพนมอย่างเข้มข้น

เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จึงได้พิจารณาให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตามที่ขอรับการสนับสนุนดังกล่าวข้างต้น วงเงินงบประมาณ 25,000,000.-บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยได้ดำเนินการในลักษณะของการบูรณาการความร่วมมือกันในภาพรวมของจังหวัด ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และในวันนี้ได้เชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประธานชมรม อสม. 12 อำเภอ มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติการและส่งมอบครุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในวันนี้ 1 ประเภท คือ เครื่องเทอร์โมสแกน (ครื่องวัดอุณหภูมิ) สำหรับมอบให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 1 เครื่อง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในหมู่บ้าน และในหน่วยงานที่มีบุคลากรจำนวนมากปฏิบัติงาน เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุน ภาระงานด้านสาธารณสุขอีกทางหนึ่งด้วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,250 เครื่อง งบประมาณ 4ฅ812,500.-บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนวัสดุ อุปกรณ์ใช้งานรายการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้นำส่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดหาพัสดุ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้นัดหมายการส่งมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ขอบคุณเนื้อหาภาพและข่าว…งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
admin
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม

บทความในหมวดหมู่นี้