รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แถลงมาตรการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 80 total views,  1 views today

รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แถลงมาตรการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด
ถึงวันนี้สถานการณ์ไปสู่จุดที่กระทรวงการคลัง ต้องมีมาตรการดูแลเยียวยาประชาชนเพราะมีบางส่วนเริ่มตกงาน เพื่อให้ทันการณ์ จึงมีมาตรการที่เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนี้
.
กลุ่มลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

1.เพิ่มสภาพคล่องให้เงินเดือนละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ประมาณ 3 ล้านคน ส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม จะได้ในส่วนสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน กรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน

2.มีสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อราย วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน

3. สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาทต่อราย วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน แต่ต้องมีหลักประกัน

4.โรงรับจำนำดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้เย อัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน

5.ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็น ส.ค. 2563

6.เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ จาก 15,000 บาท เป็นเวลา 25,000 บาท

7.ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้บุคคลากรการแพทย์

8.ฝึกอบรมมีเงินใช้ รวมทั้งนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้
.
ส่วนของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

1.สินเชื่อรายย่อยไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ย3% 2 ปีแรก

2.ยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

3.ยืดการเสียภาษีสรรพากร เช่น VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ

4.ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้กิจการสถานบริการ

5.ยืดภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์น้ำมัน

6.ยกเว้นอากรขาเข้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโควิด

7. ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้เจ้าหน้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ ลีสซิ่ง ตั้งแต่ 1 ม.ค.63-31 ธ.ค.64 เพื่อไม่ต้องไปยึดรถแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
admin
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม

บทความในหมวดหมู่นี้