คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ออกนังสือด่วนที่สุดถึงทุกผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่องขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรคระดับอำเภอ และหมู่บ้าน

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 34 total views,  5 views today

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ออกนังสือด่วนที่สุดถึงทุกผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่องขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรคระดับอำเภอ และหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรคในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ขอความร่วมมือให้จัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันระดับอำเภอและหมู่บ้าน ดังนี้
(1) ให้จัดตั้งทีมอาสาโควิด- 19 ระดับอำเภอและหมู่บ้านเพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง
(2)จัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มาถึงภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
(3) ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่อาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา
(4) แจ้งผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่นผ้าเช็ดหน้า หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำช้อนส้อม   ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาทีหรือแอลกอฮอล์ 70%  หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น  โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
ทั้งนี้ หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ  ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำถึงเหตุผลและความจำเป็นในขณะนี้ว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับ 2 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม  ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขห่วงกังวลว่าจะมีประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพฯ จึงได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อจังหวัด เพื่อป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่

รัฐบาลเข้าใจดีถึงช่วงนี้ว่า เป็นเวลาแห่งความยากลำบาก ขอทุกคนเสียสละ ร่วมกันงดเดินทาง เว้นกิจกรรมทางสังคม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  เราจะสามารถฝ่าวิกฤตนี้ ไปด้วยกัน

ที่มา…. กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษกกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วน ให้ทุกชุมชน เก็บข้อมูลผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑล

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
webmaster
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม

บทความในหมวดหมู่นี้