หลักเกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับประชาชน

1. สัมผัสผู้ป่วย แม้ไม่มีอาการ ก็ฟรี 2. มีไข้ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ 2.1. ป่วยปอดอักเสบ และ รักษาแล้วไม่ดีขึ้นใน 48 ชม อันนี้ก็ฟรี 2.2 ป่วยร่วมกับบุคคลใกล้ชิดมากกว่า 5 คนขึ้นไป และ ตรวจแล้วไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ ก็ฟรี 2.3 ป่วยร่วมกับ ไปสถานทีแออัดหรือพื้นที่ระบาด ก็ฟรี

 77 total views,  1 views today

1. สัมผัสผู้ป่วย แม้ไม่มีอาการ ก็ฟรี
2. มีไข้ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ
2.1. ป่วยปอดอักเสบ และ รักษาแล้วไม่ดีขึ้นใน 48 ชม อันนี้ก็ฟรี
2.2 ป่วยร่วมกับบุคคลใกล้ชิดมากกว่า 5 คนขึ้นไป และ ตรวจแล้วไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ ก็ฟรี
2.3 ป่วยร่วมกับ ไปสถานทีแออัดหรือพื้นที่ระบาด ก็ฟรี

อ่านต่อกดที่นี้