แรงงานไทยเฮ ไต้หวันปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 21,009 เหรียญ เป็น 22,000เหรียญไต้หวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

3,933 total views, 4 views today

สนร.ไทเป แจ้งเรื่อง กระทรวงแรงงานไต้หวันได้ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จะปรับขึ้นจาก 21,009 เหรียญไต้หวันในปัจจุบัน เป็น 22,000เหรียญไต้หวัน (เพิ่มขึ้น 991 เหรียญไต้หวัน) โดยชั่วโมงทำงานปกติ อยู่ที่ 91.66 เหรียญไต้หวัน
ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทำงานล่วงเวลา (หรือ โอที) ในวันปกติ 2 ชั่วโมงแรก จะได้รับค่าจ้างล่วงเวลาในอัตรา 1.33 เท่า หรือชั่วโมงละ123 เหรียญไต้หวัน สำหรับการทำงานล่วงเวลา ชั่วโมงที่ 3 และ 4 จะได้รับค่าจ้างล่วงเวลาในอัตรา 1.66 เท่า หรือชั่วโมงละ 152 เหรียญไต้หวัน
กรณีจำเป็นต้องทำงานใน กรณีมีเหตุฉุกเฉิน วันที่ทางการประกาศหยุดทำงาน จะได้รับค่าจ้างในอัตรา 2เท่า หรือชั่วโมงละ183 เหรียญไต้หวัน
( อ้างอิงตามสูตรการคำนวน ชั่วโมงโอที จากหน้าเวป ของ กระทรวงแรงงานไต้หวัน https://goo.gl/oDaeq8 )
ทั้งนี้ทางสนร.ไทเป จะประกาศแจ้งให้ผู้มายื่นรับรองเอกสาร ให้ปรับใช้ อัตราค่าจ้างใหม่ในการยื่นรับรองเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560

ที่มา…เพซบุ๊ค  สำนักงานแรงงานไทย เมืองเกาสง -ไต้หวัน

 

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
กิตติพัฒน์
เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดบนโลกไอที มันไม่สิ้นสุดกันง่ายๆ

โพสต์ล่าสุด