รายชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐในเขต ตำบลปลาปาก,หนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ล่าสุด 22 มิ.ย2562

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

305 total views, 1 views today

รายชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐในเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ล่าสุด 22 มิ.ย2562
รายชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐในเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ล่าสุด 22 มิ.ย2562
ตำบลปลาปาก
1.น้องแฟ้งพาณิชย์ 14 ม.10 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
2.สิงห์ทรัพย์อนันต์ 10 ม.13 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
3.กมลภพพาณิชย์ 326 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
4.คแอนด์เค สโตร์ 317 ม.1 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
5.ปลาปากการเกษตร 60/41 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6.ปลาปากสะดวกซื้อ 29 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
7.ปิยะธิดา การค้า 64 ม.7 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
8.เภสัชกร สิทธิพงษ์ 2 99 ม.2 ถ.หนองฮี-ปลาปาก ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
9.ร้าน จ๋า เก๋ เก่ง 154 ม.5 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
10.ร้าน ส.รุ่งโรจน์ 62 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
11.ร้านค้าชุมชนหมู่บ้านหมู่ที่ 16 63 ม.16 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
12.ร้านท่อนทองพาณิชย์ 89 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
13.ร้านไทศรีธน 338 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
14.ร้านน้องฟีฟ่า 27/1 ม.1 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
15.ร้านนานา อุปกรณ์ไก่ชน 323/1 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
16.ร้านบอลบีมการค้า 321 ม.1 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
17.ร้านใบไม้ 5/2 ม.13 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
18.ร้านเพชรการค้า 285 ม.1 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
19.ร้านเหรียญชัย 86 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
20.วิไลพาณิชย์ 130 ม.3 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
21.วีระยุทธ นามมนตรี 103 ม.4 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
22.เวียนนูการค้า 1 ม.12 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
23.ส.วังน้ำทิพย์ 281 ม.1 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
24.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด สาขาปลาปาก
25.หนูลาพาณิชย์ 32 ม.4 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ตำบลหนองฮี
26. S&N Happy Shop 200 ม.8 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
27.จริยา มินิมาร์ท 47 ม.8 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
28.ณรงค์ฤทธิ์การเกษตร 276 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
29.ณัฐกานต์ NTK 164 ม.8 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
30.พิศมัย ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
31.ร้านชูรุ่งเรืองพาณิชย์ 241 ม.6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
32.ร้านนานา 214/4 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
33.ร้านพงษ์สวัสดิ์ 249/2 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
34.ร้านพารวย 214/6 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
35.ร้านเพียงใจเนื้อย่าง 255 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
36.ร้านไพจิตร อ้วนดวงดี 211 ม.6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
37.ศูนย์ค้าข้าวธนดล 224/1 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
38.ศูนย์สาธิตการตลาดหมู่2 1 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
39.ส่งเสริม 171 ม.6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
40.หนองฮีการค้า 319 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
41.อวยชัยการค้า 57 ม.6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด