รายชื่อหมู่บ้านของทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 379 total views,  1 views today

อำเภอเมือง มี 15 ตำบล
1.ตำบลกุรุคุ 10 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านหนองบัว หมู่ 2 บ้านด่าน หมู่ 3 บ้านกุรุคุ หมู่ 4 บ้านนาโป่ง หมู่ 5 บ้านไทยสามัคคี
หมู่ 6 บ้านกุรุคุ หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 8 บ้านกุรุคุ หมู่ 9 บ้านกุรุคุ หมู่ 10 บ้านพระยอดเมืองขวาง
2.ตำบลขามเฒ่า 11 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านขามเฒ่า หมู่ 2 บ้านขามเฒ่า หมู่ 3 บ้านกุดข้าวปุ้น หมู่ 4 บ้านนาโดน หมู่ 5 บ้านชะโงม หมู่ 6 บ้านชะโงม
หมู่ 7 บ้านกล้วย หมู่ 8 บ้านชะโนตใหญ่ หมู่ 9 บ้านชะโนตน้อย หมู่ 10 บ้านใหม่ศรีปทุม หมู่ 11 บ้านนาโดน
3.ตำบลคำเตย 18 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านหนองดินแดง หมู่ 2 บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 3 บ้านวังไฮ หมู่ 4 บ้านคำเตย หมู่ 5 บ้านคำเตย หมู่ 6 บ้านคำเตย
หมู่ 7 บ้านโพนป่าหว้าน หมู่ 8 บ้านทุ่งมน หมู่ 9 บ้านดอนแดง หมู่ 10 บ้านโพนค้อ หมู่ 11 บ้านหนองยาว หมู่ 12 บ้านหนองกุง
หมู่ 13 บ้านดอนแดง หมู่ 14 บ้านเจริญทอง หมู่ 15 บ้านดอนแดง หมู่ 16 บ้านคำเตย หมู่ 17 บ้านทุ่งมน หมู่ 18 บ้านโพนสวรรค์
4.ตำบลดงขวาง 11 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านโพนทา หมู่ 2 บ้านนาคอกควาย หมู่ 3 บ้านบัว หมู่ 4 บ้านบัว หมู่ 5 บ้านดงขวาง หมู่ 6
บ้านบึงหล่ม หมู่ 7 บ้านดงต้อง หมู่ 8 บ้านดงต้อง หมู่ 9 บ้านหนองสะพัง หมู่ 10 บ้านกกไฮ หมู่ 11 บ้านโพนทอง
5.ตำบลท่าค้อ มี 14 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านหนองจันทร์ หมู่ 2 บ้านเมืองเก่า หมู่ 3 บ้านท่าคอเหนือ หมู่ 4 บ้านท่าค้อใต้ หมู่ 5 บ้านหนองเขา หมู่ 6 บ้านโคกไก่เซา หมู่ 7 บ้านดอนม่วง
หมู่ 8 บ้านนาหลวง หมู่ 9 บ้านบุ่งเวียน หมู่ 10 บ้านดงหมู หมู่ 11 บ้าน ใหม่แสงอรุณ หมู่ 12 บ้านนาหลวง หมู่ 13 บ้านหนองจันทน์ หมู่ 14 บ้านหนองจันทน์
6.ตำบลนาทราย มี 9 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านดอนยานาง หมู่ 2 บ้านนามูลฮิ้น หมู่ 3 บ้านโพนงาม หมู่ 4 บ้านนาคำกลาง หมู่ 5 บ้านอ่างคำ
หมู่ 6 บ้านหัวโพน หมู่ 7 บ้านโนนขาม หมู่ 8 บ้านโคกทรายคำ หมู่ 9 บ้านนามูลฮิ้น
7.ตำบลนาราชควาย มี 11 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านหนองบัว หมู่ 2 บ้านนาคู หมู่ 3 บ้านสร้างหิน หมู่ 4 บ้านซอง หมู่ 5 บ้านนาราชควาย หมู่ 6 บ้านนาราชควาย
หมู่ 7 บ้านนาราชควาย หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด หมู่ 9 บ้านหนองแวง หมู่ 10 บ้านนาราชควาย หมู่ 11 บ้านนาราชควาย
8.ตำบลบ้านกลาง มี 13 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านหนาด หมู่ที่ 2 บ้านหนาด หมู่ที่ 3 บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 6 บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 7 บ้านกลางน้อย
หมู่ที่ 8 บ้านดงยอ หมู่ที่ 9 บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 10 บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านหนาด หมู่ที่ 12 บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 13 บ้านกลางใหญ่
9.ตำบลบ้านผึ้ง มี 23 หมู่บ้าน
หมู่1 บ้านผึ้ง หมู่2 บ้านผึ้ง หมู่3 บ้านวังกระแส หมู่4 บ้านวังกระแส หมู่4 บ้านหนองดู่ หมู่5 บ้านนาโพธิ์ หมู่6 บ้านนามน หมู่7 บ้านดงสว่าง หมู่8 บ้านเทพพนม
หมู่9 บ้านดอนม่วง , หมู่10 บ้านสุขเจริญ , หมู่11 บ้านหนองปลาดุก , หมู่12 บ้านนาโพธิ์ หมู่13 บ้านผึ้ง หมู่14 บ้านเทพพนม หมู่15 บ้านผึ้ง หมู่16 บ้านวังกะแส
หมู่17 บ้านนาโพธิ์ หมู่18 บ้านหนองปลาดุก หมู่19 บ้านน้อยยนาคำ หมู่ที่20 บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่21 บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่22 บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่23 บ้านหนองเดิ่น
10.ตำบลวังตามัว มี 11 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านหนองแซง หมู่ 2 บ้านวังตามัว หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย หมู่ 4 บ้านโนนชมภู หมู่ 5 บ้านคำสว่าง
หมู่ 6 บ้านคำสว่าง หมู่ 7 บ้านพรเจริญ หมู่ 8 บ้านหนองแซง หมู่ 9 บ้านวังตามัว หมู่ 10 บ้านคำสว่าง หมู่ 11 บ้านโชคอำนวย
11.ตำบลหนองญาติ มี 12 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านดงโชค หมู่ 2 บ้านหนองญาติ หมู่ 3 บ้านภูเขาทอง หมู่ 4 บ้านดอนโมง หมู่ 5 บ้านนาจอก หมู่ 6 บ้านคำพอก
หมู่ 7 บ้านเหล่าภูมิ หมู่ 8 บ้านตำธาตุ หมู่ 9 บ้านคำพอก หมู่ 10 บ้านหนองบัว หมู่ 11 บ้านคำพอก หมู่ 12 บ้านภูเขาทอง 13 บ้านเหล่าภูมี
12.ตำบลโพธิ์ตาก มี 9 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านหนองบัว หมู่ 2 บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 3 บ้านโคกกุง หมู่ 4 บ้านโคกก่อง หมู่ 5 บ้านหนองค้า
หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิ้น หมู่ 7 บ้านสุขเกษม หมู่ 8 บ้านสุขเกษม หมู่ 9 บ้านโพธิ์ตาก
13.ตำบลอาจสามารถ มี 11 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านห้อม หมู่ 2 บ้านสำราญเหนือ หมู่ 3 บ้านสำราญใต้ หมู่ 4 บ้านไผ่ล้อม หมู่ 5 บ้านอาจสามารถ หมู่ 6 บ้านอาจสามารถ
หมู่ 7 บ้านนาหัวบ่อ หมู่ 8 บ้านคำเกิ้ม หมู่ 9 บ้านนาสมดี หมู่ 10 บ้านไผ่ล้อม หมู่ 11 บ้านห้อม
14.ตำบลในเมือง 25 ชุมชน
15.ตำบลหนองแสง

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
admin
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม

บทความในหมวดหมู่นี้