รอง สสจ.นครพนม ประกาศพร้อมรับมือหลังคาดว่าไข้เลือดออกในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

128 total views, 1 views today

รอง สสจ.นครพนม ประกาศพร้อมรับมือหลังคาดว่าไข้เลือดออกในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่จังหวัดนครพนม นายวรรณ สิงห์คำ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออกถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นที่พบมากทั่วประเทศ ที่ผ่านมาสามารถจัดการได้อย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มของการระบาดเพิ่มขึ้น คาดว่าทั่วประเทศจะมีผู้ป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 3 เท่า ด้วยทิศทางตั้งแต่ต้นปีมีความชัดเจนของการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยภาพรวมของประเทศมีผู้ป่วยประมาณ 27,000 คน หรือประมาณ 31 คนต่อแสนประชากร ในส่วนของจังหวัดนครพนมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างเป็นทางการแล้ว 84 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 11.05 คนของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบผู้ป่วยจะอยู่ที่อำเภอท่าอุเทน รองลงมาคืออำเภอเรณูนคร และอำเภอนาหว้า ตามลำดับ โดยในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมจะเป็นช่วงขาขึ้น ที่จะเริ่มพบการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และจะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม โดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนจะสูงสุด หลังจากนั้นก็จะค่อย ๆ ลดลงพอถึงเดือนธันวาคมก็จะต่ำสุด
อย่างไรก็ดีจังหวัดนครพนมก็พร้อมรับมือกับสถานการณ์ โดยพื้นฐานของจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นต้นแบบของการพัฒนาการจัดการปัญหาโรคไข้เลือดออกมาอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบที่สามารถสรุปการจัดการปัญหาไข้เลือดออกได้ดีที่สุด ทั้งการดูแลควบคุมลูกน้ำยุงลาย การทำมาตรการเตรียมความพร้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการ 3-3-1 คือ หลังพบผู้ป่วยจะมีการรายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ทราบภายใน 3 ชั่วโมง และให้หน่วยควบคุมโรคกำชับให้ อสม. ลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมนที่พบผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง จากนั้นจะเป้นการส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 1 วัน เพื่อจำกัดวงแพร่ระบาด รวมถึงการใช้เครื่องมือโปรแกรมควบคุมโรค R8 Dash board ที่จังหวัดนครพนมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพและเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาไข้เลือดออกในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 8 ควบคู่กับการใช้กลไกการประชุม WAR ROOM ในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการประชุมเพื่อทบทวนเรื่องของไข้เลือดออกในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดหากพบที่ไหนหรือว่าจุดไหน ไม่มีความพร้อมในการจัดการตามรูปแบบการบริหารจัดการ ก็จะมีการปรับปรุง พัฒนาและซักซ้อมทำความเข้าใจ รวมถึงการกระตุ้นเตือนให้เกิดมาตรการในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ทั้งนี้อยากฝากถึงพี่น้องประชาชน ได้หันมาใส่ใจให้ความสำคัญกับโรคไข้เลือดออกด้วย กับการดูแลไม่ให้มีลูกน้ำยุงลายภายในบ้านเรือนของตัวเอง ปรับปรุงบ้านเรือนให้สะอาด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยรอบบ้านเรือนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หากพบว่ามีผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกอย่าซื้อยามารับประทานเอง ขอให้ไปพบแพทย์ ซึ่งหากพบว่าเป็นไข้เลือดออกทางจังหวัดนครพนมก็จะใช้มาตรการต่างๆที่กล่าวมาแล้วในการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังและถ้าสามารถจัดการอย่างนี้ได้ในทุกเคส ทุกราย ก็คิดว่าจะสามารถจัดการโรคไข้เลือดออกได้อย่างแน่นอน

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด