จ.นครพนม รณรงค์ไถกลบตอซัง สร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงบำรุงดินและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 513 total views,  1 views today

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชไร่ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อห้ามตามประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครพนม ทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงบำรุงดินให้ประชาชนไปพร้อมกับการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และหันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน

จ.นครพนม รณรงค์ไถกลบตอซัง สร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงบำรุงดินและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

จังหวัดนครพนม โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกพื้นที่ระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ประเภทสินค้าข้าวอินทรีย์ ตำบลหนองฮี เป็นสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่กระบวนการผลิตมุ่งเน้นให้เกษตรกรไถกลบตอซัง เป็นการเพิ่มกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและเพิ่มปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชในดิน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเผาตอซังพืช ที่ทำให้โครงสร้างของดินจับตัวแน่นแข็ง จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชในดินถูกทำลาย สูญเสียธาตุอาหารของพืชและน้ำในดิน ทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควัน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากหมอกควันไปทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นขณะขับขี่ลดลง มีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนโดยรอบพื้นที่ รวมถึงการทำให้เกษตรกรทุกคนได้เข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอนในการไถกลบตอซังที่ถูกต้อง เหมาะสม ได้เห็นถึงการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชสด และได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ได้เข้าใจถึงนโยบายในด้านต่าง ๆ ของรัฐที่มีออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
admin
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม

บทความในหมวดหมู่นี้