นครพนม สร้างข้าราชการตนแบบแก้ปัญหาป้องกันฝุ่นละออง

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

363 total views, 1 views today

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการตรวจวัดควันดำรถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานราชการและบุคคลากร เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดนครพนม  

 นครพนม สร้างข้าราชการตนแบบแก้ปัญหาป้องกันฝุ่นละออง

ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทางจังหวัดให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บุคคลากรและหน่วยงานราชการต่างๆ จึงได้ร่วมกันสร้างตนแบบในการป้องกันและลดมลพิษทางอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เห็นเป็นตัวอย่าง โดยในวันนี้ทุกคนได้ร่วมกันนำเอารถยนต์ที่ใช้ในงานราชการและรถยนต์ส่วนตัวที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่มาตรวจวัดค่าฝุ่นละออง (ตรวจควันดำ) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คือค่าปริมาณควันดำต้องไม่เกิน 45 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่สนใจอยากตรวจวัดปริมาณควันดำ เบื้องต้นสามารถสังเกตได้จากควันไอเสียที่ออกมาจากรถยนต์ว่ามีความเข้มเป็นอย่างไร ซึ่งถ้ามีน้อยแสดงว่ายังอยู่ในค่ามาตรฐานแต่ถ้าเข้มมากก็ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ ทั้งนี้ถ้าไม่มั่นใจว่ามีปริมาณเกินหรือไม่สามารถนำรถยนต์มาตรวจได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

นอกจากนี้ทางราชการยังมีมาตรการอื่นๆออกมาเพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น ในพื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ จะดำเนินการควบคุมไฟป่า โดยการจัดแนวป้องกันไฟ  สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและอาสาสมัครภาคประชาชนลาดตระเวนเฝ้าระวัง ประกาศพื้นที่ห้ามเผา รวมถึงจะทำบัญชีผู้มีพฤติกรรมเข้าป่าเพื่อหาของป่าและสัตว์ป่า ส่วนพื้นที่การเกษตรก็จะมีการควบคุมการเผาเด็ดขาด และการรณรงค์ให้มีการใช้สารย่อยสลายและการไถกลบตอซังข้าว ข้าวโพด ซากพืช และการแปรวัสดุการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าแทน พื้นที่ชุมชนจะใช้กลไกประชารัฐในการเฝ้าระวังป้องกันการเผาในพื้นที่ชุมชนร่วมกัน ขณะที่พื้นที่ริมทาง จะมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการร่วมกับอาสาสมัครภาคประชาชนในการทำการลาดตระเวนเฝ้าระวัง และกำจัดเศษวัชพืช ขยะ ใบไม้แห้ง ตามพื้นที่ทางเดินเพื่อไม่ให้มีเชื้อเพลิงและใช้เป็นแนวป้องกันไฟด้วย

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด