เกษตรนครพนม เปิดเวทีเพื่อสำรวจความต้องการบ่อบาดาล พร้อมวางรากฐานเกษตรแปลงใหญ่ให้เกษตรกรในชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2,994 total views, 1 views today

วันที่ 24 มกราคม 2562 ที่องค์การบริการส่วนตำบลนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายเอนก  รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานจัดเวทีสำรวจความต้องการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงตำบลนาเลียง ที่มีการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรังมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง โดยถั่วลิสงเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวที่มีความสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นพืชที่มีความต้องการน้ำ ประมาณ 611 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ และใช้เวลาในการเพาะปลูกไม่นาน อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 85 – 110 วัน ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ต้นถั่วลิสงที่ปลิดฝักแล้วสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์หรือไถกลบ เป็นปุ๋ยบำรุงดินได้เป็นอย่างดี เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางด้วยเช่นเดียวกัน  

ซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้เป็นการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องการการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จะร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนาแก องค์การบริการส่วนตำบลนาเลียง และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) ในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดย 1 บ่อ จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ข้างเคียงประมาณ 15 ไร่ ทั้งนี้เกษตรกรที่มีความต้องการต้องยื่นเอกสารแสดงความต้องการการขุดบ่อบาดาล และสำเนาเอกสารโฉนดที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง (เจ้าของแปลง) ทั้งพื้นที่ต้องมีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วย นอกจากนี้ในเวทีดังกล่าวยังได้ร่วมกันวางแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อยอดให้กลุ่มเกษตรกรได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลายเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ที่มีทั้งการผลิตและแปรรูปถั่วลิสงในอนาคตอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด