สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ประชุมสมาชิกกลุ่มประเทศ GMS เตรียมผลักดันนครพนมเป็นสถาบันฝึกแรงงานนานาชาติแห่งที่ 2

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

257 total views, 1 views today

วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่จังหวัดนครพนม นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุม GMS Meeting on Skill Development Cooperation : Follow Up and Evaluation  โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมพร้อมคณะตัวแทนจากกลุ่มประเทศ GMS ที่ประกอบไปด้วย ประเทศเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมเตรียมผลักดันให้จังหวัดนครพนมมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เป็นแห่งที่ 2

แรงงานทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและในปัจจุบันการจ้างแรงงานก็มีทั้งที่อยู่ในและต่างประเทศ ซึ่งถ้าทุกคนมีมาตรฐาน มีความสามารถที่สูง ก็จะนำมาซึ่งรายได้ที่ดี  ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรด้านแรงงานจึงมีความสำคัญ ดังนั้นกลุ่มประเทศ GMS จึงได้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของแรงงาน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มประเทศ GMS ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมการวางแผนธุรกิจ Business plan การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม wordpress การอบรมภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน และการอบรมด้านอื่นๆดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรแรงงานให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐานมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติจึงได้จัดการประชุม GMS Meeting on Skill Development Cooperation : Follow Up and Evaluation ขึ้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างกลุ่มประเทศร่วมกัน

และในโอกาสนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการวางแผนเตรียมผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติแห่งที่ 2 ขึ้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อผลิตแรงงานชาติอาเซียน โดยเฉพาะแรงงานด้านโลจิสติกส์ ให้มีความพร้อม รองรับภาวะการขาดแคลนแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยมองว่าขณะนี้จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 เป็นเส้นทางเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการคมนาคมขนส่งด้านโลจิสติกส์ที่สูงอย่างต่อเนื่อง แต่แรงงานด้านดังกล่าวยังไม่เพียงพอ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อมารองรับจึงมีความสำคัญ

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด