จ.นครพนม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน อำเภอวังยาง

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

428 total views, 1 views today

จ.นครพนม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน อำเภอวังยาง

วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่บริเวณโรงเรียนบ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากนั้นเป็นการแนะนำส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้จัก ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างถูกต้อง ทั้งขอรับทราบปัญหาในพื้นที่ว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องใด อยากให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือในส่วนไหน รวมถึงตอบข้อซักถามต่างๆของประชาชน จากนั้นได้มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำ จำนวน 50,000 ตัว มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 10 ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 12 ราย มอบชุดสุขาเคลื่อนที่แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 30 ราย มอบถุงยังชีพ จำนวน 70 ชุด และการให้บริการประชาชนของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ที่ได้นำเอาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนทีมแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษา รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ได้ออกบูธนำองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเกษตร ด้านประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การฝึกอาชีพ ไปถ่ายทอดให้ประชาชนแบบครบวงจรในจุดเดียว นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทำบัตรประชาชน การฝากเงินออม การแจกพันธุ์ต้นไม้ การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP เพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย
ภาพ/ข่าว/ ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด