พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์

229 total views, 5 views today

พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์

พระธาตุนคร ตั้งอยู่ที่ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พระธาตุนครสร้างเสร็จในวันเดือนเพ็ญของปี พ.ศ. 2465 ลักษณะคล้ายพระธาตุพนมองค์เก่าที่พังทลายลง ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ ,พระพุทธรูปทองคำและของมีค่าที่ชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาเอามาถวายไว้ในพระธาตุ
ภายในอุโบสถวัดมหาธาตุ มีพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์แสน ปางห้ามสมุทรห้ามญาติ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านช้าง สร้างจากสำริดผสมทองคำ

คำไหว้พระธาตุนคร
( ตั้งนะโม 3 จบ)
“อุกาสะ อุกาสะ อิมัสมิงอาวาเส พะนะมะคะราจาริเยนะ ฐาปิตัง
อะระหันตะสารีริกะธาตุญเจวะ พุทธะสารีริกะธาตุญจะ
อะหัง วันทามิ สัพพะทา”

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
กรกนก
ครบเครื่องเรื่องสุขภาพ อย่าลืมติดตามบทความสุขภาพกับเราน่ะค่ะ

โพสต์ล่าสุด