มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยบริการทันตกรรมฟรีแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดนครพนม

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

279 total views, 1 views today

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยบริการทันตกรรมฟรีแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดนครพนม
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยบริการทันตกรรมฟรีแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดนครพนม
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิด โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี และร่วมกับหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย และผู้บริหารโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการออกหน่วยให้บริการทันตกรรม และเสริมสร้างความรู้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โดยโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี เป็นโครงการที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานกาชาดจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน และส่วนราชการจังหวัดนครพนม จัดขึ้นเพื่อดำเนินงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์และสุขอนามัยการให้ความรู้การเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน
โดยกิจกรรมสาธารณกุศลในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7- 10 สิงหาคม 2561 เริ่มที่โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อำเภอนาแก จากนั้นจะไปให้บริการที่โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา อำเภอปลาปาก โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อำเภอนาหว้าและโรงเรียนบ้านหาดแพง อำเภอศรีสงครามตามลำดับ

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
กิตติพัฒน์
เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดบนโลกไอที มันไม่สิ้นสุดกันง่ายๆ

โพสต์ล่าสุด