Page Views Count – ปลั๊กอินที่ออกแบบมาเพื่อนับคนชมจำนวนเวบของเรา

458 total views, 1 views today

ปลั๊กอินที่ออกแบบมาเพื่อนับคนชมจำนวนเวบของเรา
Page Views Count - ปลั๊กอินที่ออกแบบมาเพื่อนับคนชมจำนวนเวบของเรา
ขั้นตอนการเซตค่า

หน้าตาตัวนับสถิติ

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด