วันนี้21มิ.ยเป็นวันครีษมายัน เวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี

122 total views, 1 views today

วันนี้เป็นวันที่ดวงพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้วันนี้เป็นช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีในเมืองไทย ส่วนประเทศในทางซีกโลกเหนือ จะเป็นเป็นวันที่ย่างกรายเข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศแถบทางซีกโลกใต้ วันนี้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุดในรอบปี และนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว สำหรับจังหวัดนครพนมเราวันนี้21มิ.ย2561 พระอาทิตย์ขึ้น 05:28 น.พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ 18:38 น.
วันครีษมายัน

  • เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดบนโลกไอที มันไม่สิ้นสุดกันง่ายๆ