นครพนม นำผลงานสหกรณ์นักเรียนจัดแสดงโชว์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

242 total views, 1 views today

นครพนม นำผลงานสหกรณ์นักเรียนจัดแสดงโชว์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นครพนม นำผลงานสหกรณ์นักเรียนจัดแสดงโชว์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและจัดแสดงผลงานสหกรณ์ที่นักเรียนได้ดำเนินงานในโรงเรียนจนประสบผลสำเร็จ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังเกี่ยวกับหลักและอุดมการณ์ของสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้รู้จักการพึ่งพาตนเองและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาศึกษา เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เหมาะสมให้กับนักเรียน และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมได้ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการจนประสบความสำเร็จและในวันนี้ซึ่งเป็นวันสหกรณ์นักเรียน จึงได้นำเอาผลงานสหกรณ์ของนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆมาจัดแสดงโชว์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนในรูปแบบ VTR การประกวดครูสหกรณ์ดีเด่น การประกวดกรรมการสหกรณ์นักเรียนดีเด่น การประกวดผลิตภัณฑ์สมาชิกสหกรณ์นักเรียนดีเด่น การประกวดการจัดบัญชีสหกรณ์นักเรียนดีเด่น และการประกวดการบันทึกรายการการประชุมสหกรณ์นักเรียนดีเด่นอีกด้วย
ข่าว/ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด