มทบ.210 เสริมศักยภาพกำลังพล ปลูกจิตสำนึกอยู่อย่างพอเพียงและรักชาติ ก่อนปลดประจำการ

295 total views, 4 views today

มทบ.210 เสริมศักยภาพกำลังพล ปลูกจิตสำนึกอยู่อย่างพอเพียงและรักชาติ ก่อนปลดประจำการ
มทบ.210 เสริมศักยภาพกำลังพล ปลูกจิตสำนึกอยู่อย่างพอเพียงและรักชาติ ก่อนปลดประจำการ
วันที่ 27 เมษายน 2561 พลตรี สมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 เปิดเผยว่า ในทุกๆปีทางค่ายพระยอดเมืองขวาง มณฑลทหารบกที่ 210 จะมีชายไทยเข้ามารับใช้ชาติเป็นพลทหารประจำการ ขณะเดียวกันก็กำลังพลที่ครบวาระปลดประจำการเช่นเดียวกัน โดยในปีนี้คือผลัดที่ 1/2559 จำนวน 283 นาย ประกอบด้วยกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 210 จำนวน 126 นายและจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 อีกจำนวน 157 นาย และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังพลที่กำลังจะปลดประจำการและออกไปใช้ชีวิตพลเรือนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความเป็นผู้นำ รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายสำคัญในการพัฒนาและปกป้องประเทศชาติ
จึงได้มอบหมายให้ พันเอก เถลิงศักดิ์ มูลประดับ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 210 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ร่วมกันถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อก่อให้ทุกคนมีจิตสำนึกที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ร่วมเป็นเครือข่ายแหล่งข่าวภาคประชาชนในการปกป้องประเทศชาติหลังปลดประจำการ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดวิธีการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเพื่อพสกนิกรชาวไทย ในการน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกำลังพลทุกนายจะได้เห็นและเรียนรู้จากแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ที่สร้างขึ้นมาด้วยนำพักน้ำแรงของเหล่าทหารพันธุ์ดีภายในค่าย ว่าของจริงทำกันอย่างไร มีหลักการแบบไหน สามารถนำไปดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของหมู่บ้านและชุมชนตนเองยังไง เพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของคำว่าพอเพียง และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อยังคนในชุมชนและหมู่บ้านได้เมื่อปลดประจำการไปแล้ว

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด