ป.ป.ช.นครพนม เสริมศักยภาพเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริต

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

333 total views, 1 views today

ป.ป.ช.นครพนม เสริมศักยภาพเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริต

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยมีภาคประชาชนและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดนครพนมเข้าร่วมโครงการ ที่โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

โดยโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดนครพนม กับเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ โดยอาศัยการขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมาย ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในทุกรูปแบบตามความเหมาะสมกับบริบททางสังคม ทำให้ทุกคนมีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ในการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามแห่ง คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน นำไปสู่การพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งภายในงานจะมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต การเสวนาในหัวข้อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนครพนมเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภาพ / ข่าว / ทินกร เพชรดี /ส.ปชส.นครพนม

ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด