ป.ป.ช.นครพนม เสริมศักยภาพเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริต

52 total views, 1 views today

ป.ป.ช.นครพนม เสริมศักยภาพเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริต

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยมีภาคประชาชนและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดนครพนมเข้าร่วมโครงการ ที่โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

โดยโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดนครพนม กับเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ โดยอาศัยการขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมาย ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในทุกรูปแบบตามความเหมาะสมกับบริบททางสังคม ทำให้ทุกคนมีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ในการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามแห่ง คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน นำไปสู่การพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งภายในงานจะมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต การเสวนาในหัวข้อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนครพนมเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภาพ / ข่าว / ทินกร เพชรดี /ส.ปชส.นครพนม

บทความที่เกี่ยวข้อง
พยากรณ์อากาศจังหวัดนครพนมประจำวันที่ 24 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดรายการบ้านเมืองน่าอยู่
จ.นครพนม เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนวอดทั้งหลัง ครู – นร.กอดกันร่ำไห้
ประกาศ!! ลูกหนี้เงินเดือนไม่เกิน2หมื่นอายัดเงินเดือนไม่ได้
สถานการณ์น้ำที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมยังทรงตัว ขณะที่หน่วยงานต่างๆเร่งให้ความช่วยเหลือ
แจ้งเพื่อทราบใบขับขี่ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ทั้งแบบตลอดชีพ แบบกระดาษ ยังใช้งานได้ตามปกติ
ชาวนครพนม ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ให้ทางจังหวัด เพื่อใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ...
พุทธศาสนิกชนชาวนครพนม รวมสร้างกองกฐินทอดถวายวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค

ท่านแสดงความคิดเห็น

  • ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້