จ.นครพนม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) รอบที่ 2

317 total views, 2 views today

จ.นครพนม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) รอบที่ 2

วันที่ 10 มกราคม 2561 ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รอบที่ 2 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

จากที่จังหวัดนครพนมได้ประสบกับอุทกภัยจากพายุเซินกาและตาลัส ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรจำนวน 19,551 ราย จาก 11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ได้รับความเดือนร้อนในบ้านเรือนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตร และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถสร้างอาชีพ มีรายได้ทดแทนผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายไป ทางรัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ โดยในเบื้องต้นนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้พิจารณาให้ใช้วงเงินทดลองราชการที่ขยายเพิ่มเติม จำนวน 30 ล้านบาท ในการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแก่เกษตรกรในอำเภอนาแกไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ขณะที่ในส่วนที่เหลือทางจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มเติมอีก และในวันนี้เมื่อจังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รอบที่ 2 ขึ้น ประกอบไปด้วยอำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอนาทม อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลาปาก และอำเภอนาแก รวมทั้งสิ้น  14,050 ราย เป็นเงิน 120,679,087 บาท

ข่าว/ ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

 

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด