จ.นครพนม นำของดีท้องถิ่นเปิดตลาดประชารัฐ จุดแลนมาร์คแหล่งท่องเที่ยว

จ.นครพนม นำของดีท้องถิ่นเปิดตลาดประชารัฐ จุดแลนมาร์คแหล่งท่องเที่ยว

366 total views, 2 views today

จ.นครพนม นำของดีท้องถิ่นเปิดตลาดประชารัฐ จุดแลนมาร์คแหล่งท่องเที่ยว

จ.นครพนม นำของดีท้องถิ่นเปิดตลาดประชารัฐ จุดแลนมาร์คแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณลานกันเกรา ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ ตลาดประชารัฐจังหวัดนครพนม

จากเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย)จำกัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด ในการดำเนินการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม และพัฒนาตลาดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดให้กับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านั้นจังหวัดนครพนมได้เปิดการลงทะเบียนผู้ประกอบการที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และมีผู้มาสมัครทั้งสิ้น 918 ราย แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดต้องชมเอกลักษณ์พาณิชย์อัตลักษณ์ของชุมชน ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐวัฒธรรมถนนสายวัฒนธรรม และในวันนี้จังหวัดนครพนมจึงได้มีการ KICK OFF โครงการตลาดประชารัฐพร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ โดยได้ให้ผู้ประกอบการ เกษตรผู้ที่มีรายได้น้อยนำสินค้าของตนเองมาวางจำหน่าย

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครนมได้มีการสำรวจและมองถึงอนาคตของตลาดที่จะต้องมีการเติบโตต่อไปในอนาคต ทั้งต้องมีความมั่นคงและยั่งยืน จึงได้หาทำเลที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของนักท่องเที่ยว ที่เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดนครพนมแล้ว จะต้องเที่ยวและจับจ่ายซื้อหาสินค้าเพื่อหาของถูกใจติดมือกลับไปฝากคนทางบ้าน ดังนั้นจังหวัดนครพนมจึงได้เลือกลานกันเกราเป็นสถานที่เปิดตลาดประชารัฐเพราะเป็นพื้นที่ ที่อยู่ใกล้ทั้งองค์พญาศรีสัตตนาคราช ที่คนมาเคารพกราบไหว้ ตลาดอินโดจีนที่คนมาจับจ่ายซื้อหาสินค้า และท่าเทียบเรือที่รอคอยนักท่องเที่ยวมาล่องเรือเพื่อชมความงดงามของธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยตลาดประชารัฐแห่งนี้จะเปิดให้บริการในทุกๆ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ซึ่งในช่วงแรกจะมีร้านค้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มสัมมาชีพ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าชนเผ่า และอาหารพื้นบ้าน จำนวน 50 บู๊ท และถ้าในอนาคตมีการปริมาณผู้ซื้อเพิ่มมากขึ้นก็จะเพิ่มจำนวนร้านขึ้นไปอีกเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว/ ทินกร เพชรดี /ส.ปชส.นครพนม

โพสต์ล่าสุด