สถานที่ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง และ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ของจังหวัดนครพนม

จ.นครพนม การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองความคืบหน้าโดยรวมประมาณ 75 เปอร์เซนต์

1,315 total views, 1 views today

เชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง และ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ทั่วประเทศ 26 ต.ค. 60 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำหรับจังหวัดนครพนมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์มีดังนี้
1.อำเภอเมือง สถานที่ตั้งซุ้ม ศาลากลางจังหวัด รูปแบบ พระเมรุมาศจำลอง
2.อ.ท่าอุเทน สถานที่ตั้งซุ้ม วัดป่าโพธิ์ศรี รูปแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง
3.อ.ธาตุพนม สถานที่ตั้งซุ้ม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร รูปแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง
4.อ.นาแก สถานที่ตั้งซุ้ม วัดธาตุศรีคุณ รูปแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง
5.อ.นาทม สถานที่ตั้งซุ้ม วัดศรีบุญเรือง รูปแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง
6.อ.นาหว้า สถานที่ตั้งซุ้ม วัดธาตุประสิทธิ์ รูปแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง
7.อ.บ้านแพง สถานที่ตั้งซุ้ม วัดชัยมงคล รูปแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง
8.อ.ปลาปาก สถานที่ตั้งซุ้ม วัดคณิศรธรรมิการาม รูปแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง
9.อ.โพนสวรรค์ สถานที่ตั้งซุ้ม วัดป่าประชาสามัคคี รูปแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง
10.อ.เรณูนคร สถานที่ตั้งซุ้ม วัดพระธาตุเรณู รูปแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง
11.อ.วังยาง สถานที่ตั้งซุ้ม วัดป่ากิตติพุทธาราม รูปแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง
12.อ.ศรีสงคราม สถานที่ตั้งซุ้ม วัดศรีสมบูรณ์ รูปแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางโพสต์ล่าสุด