ชาวพุทธในจังหวัดนครพนมพร้อมใจเข้าวัดไปทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11

ไปจำศีล

198 total views, 2 views today

เมื่อ5ต.ค2560 ผู้สื่อข่าวฮักแพงเรดิโอ ได้ตระเวนออกทำข่าวเนื่องในวันออกพรรษา พบว่าตามวัดต่างๆมีชาวบ้านทั้งคนเฒ่าพร้อมคนหนุ่มและเด็กๆต่างลงมาวัดเพื่อร่วมทำกิจกรรมตามความเชื่อในพุทธศาสนา สรุปปีนี้โดยรวมพบว่าชาวบ้านยังลงมาทำบุญกันแน่นขนัดเหมือนทุกปี แต่พิเศษคือปีนี้เด็กจะเยอะมากเพราะทางโรงเรียนมีการปิดเทอมนั้นเอง ส่วนบรรยากาศกลางคืนก็พบผู้คนลงมาเวียนเทียนกันอย่างคึกคัก โดยคนเฒ่าคนแก่จะมาจำศีลอยู่ที่วัดทั้งคืน
ไปจำศีล
บรรยากาศในวัดคึกคักมากมายด้วยพุทธศาสนิกชน
คนจำศีลโพสต์ล่าสุด