แนวทางการจัดรายการและตารางการถ่ายทอดเดือนตุลาคม2560

2,340 total views, 1 views today

ตารางถ่ายทอดรายการพิเศษ ของทางสถานีเดือนตุลาคม 2560

วันศุกร์ที่13 ตุลาคม ตั้ง16.55 น.

ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระที่่นั่งบรมมหาราชวัง

วันเสาร์ที่14 ตุลาคม ตั้งแต่10.25 น.

ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ 30 รูป ถวายพรพระรับพระราชทานฉัน ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ 89 รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์

วันพุธที่18ตุลาคม ตั้งแต่16.50 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560(แก้ไขเวลาจาก17.30มาเป็น14.00น.)
เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
เวลา 07.00 – 12.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศ
เวลา 17.00 – 19.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการแสดงโขนหน้าไฟ
เวลา 22.00 – 23.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา 23.00 – 24.00 น. ถ่ายทอดเสียงการแสดงมหรสพ (จนกว่าจะเสด็จฯกลับ)

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
เวลา 08.00 – 11.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
เวลา 17.00 – 19.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
เวลา 10.30 – 14.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
เวลา 17.00 – 19.00 น. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธฯ และวัดบวรนิเวศวิหาร
———————————————————————


ตารางถ่ายทอดเสียง เดือนตุลาคม2560

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
กิตติพัฒน์
เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดบนโลกไอที มันไม่สิ้นสุดกันง่ายๆ

โพสต์ล่าสุด