teraCopy โปรแกรมเสริมในการคัดลอกไฟล์ต่างๆ

1,748 total views, 3 views today

teraCopy โปรแกรมเสริมในการคัดลอก ย้าย ไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ขนาดเล็กหรือจะเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ ไม่มีปัญหาทุกประการ ย้ายจนเสร็จสมบูรณ์ ดาวน์โหลดกดที่นี้

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด