ลิ้งค์สถานีวิทยุทั่วประเทศสำหรับถ่ายทอดข่าว

39,524 total views, 8 views today

สวทfm.92.5   เครือข่ายวิทยุฯแห่งชาติ  

http://prdonline.prd.go.th:8202/

สวท.am819      เครือข่ายวิทยุฯเพื่อการถ่ายทอดเสียง   

http://prdonline.prd.go.th:8212/

สวท.fm105   เครือข่ายวิทยุฯเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

http://prdonline.prd.go.th:8210/

สวท.นครพนม 90.25 mhz

http://prdonline.prd.go.th:8040/

 สวท.สกลนคร

http://prdonline.prd.go.th:8092/;

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร FM 88.0 MHz http://prdonline.prd.go.th:8200
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร FM 92.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8202
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร FM 93.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8204
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร FM 95.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8206
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร FM 97.0 MHz http://prdonline.prd.go.th:8208
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร FM 105 MHz http://prdonline.prd.go.th:8210
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกาฬสินธุ์ FM 93 MHz http://prdonline.prd.go.th:8106
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่น FM 98.50 MHz http://prdonline.prd.go.th:8086
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่น FM 99.50 MHz http://prdonline.prd.go.th:8030
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่น FM 93.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8070
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชัยภูมิ FM 92.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8094
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมหาสารคาม FM 106.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8108
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนครราชสีมา FM 105.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8090
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลย FM 95.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8084
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลย FM 90.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8004
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสกลนคร FM 91.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8092
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหนองคาย FM 90.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8054
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบึงกาฬ FM 104.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8002
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหนองบัวลำภู FM 97.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8050
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอุดรธานี FM 93.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8110
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนครพนม FM 90.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8040
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8048
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมุกดาหาร FM 99.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8038
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยโสธร FM 90 MHz http://prdonline.prd.go.th:8044
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร้อยเอ็ด FM 94.00 MHz http://prdonline.prd.go.th:8042
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยศรีสะเกษ FM 100.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8034
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุรินทร์ FM 93.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8068
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุรินทร์ FM 97.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8046
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำนาจเจริญ FM 103.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8036
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี FM 98.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8032
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี สวศ. อุบล http://prdonline.prd.go.th:8072
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงราย FM 95.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8130
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ FM 93.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8118
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ FM 98 MHz http://prdonline.prd.go.th:8120
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ FM 89.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8128
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยน่าน FM 94.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8126
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพะเยา FM 95.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8124
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแพร่ FM 91 MHz http://prdonline.prd.go.th:8134
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz http://prdonline.prd.go.th:8136
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่ฮ่องสอน FM 90.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8138
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลำปาง FM 97 MHz http://prdonline.prd.go.th:8066
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลำพูน FM 95 MHz http://prdonline.prd.go.th:8122
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกำแพงเพชร FM 97.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8028
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตาก FM 102 MHz http://prdonline.prd.go.th:8056
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตาก FM 103.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8060
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ FM 93.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8026
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิษณุโลก FM 94.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8020
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพชรบูรณ์ FM 102.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8062
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระบี่ FM 98.5 MHz http://prd5online.prd.go.th:9040
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชุมพร FM 100 MHz http://prd5online.prd.go.th:9300
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนครศรีธรรมราช FM 93.50 MHz http://prd5online.prd.go.th:9010
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนครศรีธรรมราช FM 97.00 MHz http://prd5online.prd.go.th:9090
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูเก็ต FM 90.50 MHz http://prd5online.prd.go.th:9110
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูเก็ต FM 96.75 MHz http://prd5online.prd.go.th:9060
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานี FM 96.75 MHz http://prd5online.prd.go.th:9100
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพังงา FM 100 MHz http://prd5online.prd.go.th:9050
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพังงา FM 90.25 MHz http://prd5online.prd.go.th:9080
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระนอง FM 107.25 MHzล http://prd5online.prd.go.th:9030
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานี FM 90.00 MHz http://prd5online.prd.go.th:9020
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานี FM 95.50 MHz http://prd5online.prd.go.th:9070
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz http://prd5online.prd.go.th:9000
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรัง FM 91.25 MHz http://202.129.49.10:8030
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนราธิวาส FM 98.25 MHz http://202.129.49.10:8060
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนราธิวาส FM 106.5 MHz http://202.129.49.10:8070
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปัตตานี FM 101 MHz http://202.129.49.10:8020
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพัทลุง FM 98 MHz http://202.129.49.10:8040
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยะลา FM 92 MHz http://202.129.49.10:8010
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยะลา FM 92 MHz http://202.129.49.10:8090
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสตูล FM 95.5 MHz http://202.129.49.10:8050
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยะลา FM 94.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8156
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสงขลา FM 90.5 MHz http://202.129.49.10:8000
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสงขลา FM 102.25 MHz http://202.129.49.10:9300
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจันทบุรี FM 90.25 MHz http://prd7online.prd.go.th:8002
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตราด FM 92.75 MHz http://prd7online.prd.go.th:8006
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสระแก้ว FM 103.25 MHz http://prd7online.prd.go.th:8010
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชลบุรี FM 99.75 MHz http://prd7online.prd.go.th:8012
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระยอง FM 91.75 MHz http://prd7online.prd.go.th:8004
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชัยนาท FM 91.75 MHz http://prd7online.prd.go.th:8028
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพชรบุรี FM 95.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8010
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกาญจนบุรี FM 94.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8014
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์ FM 102.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8016
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสพรรณบุรี FM 102.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8074
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุโขทัย FM 93.75 MHz http://prd7online.prd.go.th:8026
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอุตรดิตถ์ 96.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8058

 ลิงค์รายการเด็ก ดูผังรายการกดที่นี้

http://radio11.plathong.net:8698/;

06.00-07.00 รายการ โฮม เฮฮา ผู้จัดรายการ : พี่น้ำเย็น, พี่ฉลาม

07.30-08.00 รายการ พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง พี่โลมา พี่วาฬ คุณครูติ๋ม และพี่โบว์

16.00-17.00 รายการ Home…kids ผู้จัดรายการ : พี่วาฬ พี่เหลือม

สัมฤทธิ์เรดิโอ

http://radio10.plathong.net:7072/

หมอทวีเรดิโอ

http://radio10.plathong.net:7156/

ลิ้งค์รายการบ่าวบุญห่อ ฮอมดี้
http://ktthai-r2.pkt.cc:8664/

สมาคมวิทยุสื่อช่อสะอาด

http://radio12.plathong.net:9999/

สร้างเพลย์ลิสแบบง่ายๆ เอาไว้เปิดครั้งต่อไปกดที่นี้
ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด