เขตอำนาจการรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจภูธรเขตต่างๆ

ตำรวจภูธรภาค 1 มีเขตอำนาจการรับผิดชอบในท้องที่พระน