23เมษายน 2563 น้ำมันลงอีก60 สตางค์ ทำสถิติถูกสุดในรอบหลายปี

23เมษายน 2563 น้ำมันลงอีก60 สตางค์ ทำสถิติถูกสุดในรอบหลายปี

 101 total views,  1 views today

ปตท.และบางจาก ได้ปรับรับลดราคาน้ำมัน ดีเซล ลด 60 สตางค์ เบนซิน ปรับลดลง 30 สตางค์/ลิตร มีผลวันนี้ 23 เม.ย.63

อ่านต่อกดที่นี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแบบสำรวจ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด-19 ประจำอำเภอต่างๆ

 152 total views

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแบบสำรวจ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด-19 ประจำอำเภอต่างๆ

อ่านต่อกดที่นี้

เปิดเกณฑ์ ทบทวนสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท

กระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองกรณีเงินเยียวยา 5,000 บาท ขอทบทวนสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com

 126 total views,  1 views today

กระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองกรณีเงินเยียวยา 5,000 บาท ขอทบทวนสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com

อ่านต่อกดที่นี้

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนจากระบบฐานข้อมูลเกษตรกร รอรับเงินเยียวยาแก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และภัยแล้ง

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนจากระบบฐานข้อมูลเกษตรกร รอรับเงินเยียวยาแก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และภัยแล้ง

 180 total views,  3 views today

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าจากที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยในส่วนของเกษตรกรนั้น รัฐบาลเตรียมพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาแก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และภัยแล้ง ให้รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อกดที่นี้

18เมษายน2563 น้ำมันลดอีกแล้ว

18เมษายน2563 น้ำมันลดอีกแล้ว

 81 total views,  1 views today

วันนี้17เม.ย 2563 ปตท แจ้งราคาน้ำมันที่จะจำหน่ายในวันที่ 18 เมษายน 2563 โดยน้ำมันดีเซลลดลงอีกลิตรละ50สตางค์ ส่วนเบนซินกลับขึ้นลิตรละ50สตางค์

อ่านต่อกดที่นี้

เริ่มแล้ววันนี้-30มิ.ย63 สินค้าจำเป็น 72 รายการ ลดราคา5-58 เปอร์เซ์นต์

เริ่มแล้ว! ลดราคาสินค้าจำเป็น 72 รายการ ถึง 30 มิ.ย. 63 #ไทยคู่ฟ้า กระทรวงพาณิชย์จับมือผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ 14 ราย และห้างค้าปลีกทั้งรายเล็ก - ใหญ่ทั่วประเทศ ลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 5 - 58% จำนวน 72 รายการ แบ่งเป็น 6 หมวด ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 63 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 1. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 2. หมวดอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง 3. หมวดซอสปรุงรส 4. หมวดของใช้ประจำวัน 5. หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย 6. หมวดผลิตภัณฑ์ซัก - ล้าง

 59 total views,  1 views today

กระทรวงพาณิชย์จับมือผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ 14 ราย และห้างค้าปลีกทั้งรายเล็ก – ใหญ่ทั่วประเทศ ลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 5 – 58% จำนวน 72 รายการ

อ่านต่อกดที่นี้

ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม รับสมัครงาน จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท

ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม รับสมัครงาน จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท

 361 total views,  1 views today

 361 total views,  1 views today ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นค…

อ่านต่อกดที่นี้

เกษตรจังหวัดนครพนม แจ้งข่าวการช่วยเหลือเกษตรกร ครัวเรือนละ 30,000 บาท ตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรอย่าเดินทางเข้าไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

เกษตรจังหวัดนครพนม แจ้งข่าวการช่วยเหลือเกษตรกร ครัวเรือนละ 30,000 บาท ตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรอย่าเดินทางเข้าไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

 109 total views

ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรอย่าเดินทางเข้าไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ

อ่านต่อกดที่นี้

องค์การเภสัชกรรมชี้แจง ข่าวรพ.ต้องการหน้ากาก N 95 ให้ประสานติดต่อมาที่คลังขององค์การเภสัชกรรมคือข่าวปลอม

เฟซบุ๊คองค์การเภสัชกรรมชี้แจงว่าตามที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ สรุปได้ว่า หาก รพ.ต้องการหน้ากาก N 95 ให้ประสานติดต่อมาที่คลังขององค์การเภสัชกรรมนั้น องค์การเภสัชกรรมขอชี้แจงว่า "การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง!

 41 total views

เฟซบุ๊คองค์การเภสัชกรรมชี้แจงว่าตามที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ สรุปได้ว่า
หาก รพ.ต้องการหน้ากาก N 95 ให้ประสานติดต่อมาที่คลังขององค์การเภสัชกรรมนั้น องค์การเภสัชกรรมขอชี้แจงว่า “การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง!

อ่านต่อกดที่นี้

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว(ฉบับที่2)

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว(ฉบับที่2)

 3,453 total views,  1 views today

 3,453 total views,  1 views today ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเ…

อ่านต่อกดที่นี้

www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปรับเวลาการลงทะเบียนใหม่ 06.00 – 23.59 น. ของทุกวัน เริ่มวันเสาร์ ที่ 4 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงไทย ปรับเวลาการลงทะเบียนใหม่ ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 เม.ย. 63 เป็นต้นไป เปิดลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.59 น. ของทุกวัน เพื่อพัฒนาระบบการลงทะเบียนให้ดียิ่งขึ้น

 2,133 total views,  1 views today

 2,133 total views,  1 views today www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปรับเวลาการลง…

อ่านต่อกดที่นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สั่งห้ามขายเหล้า เบียร์ ทุกพื้นที่ป้องกันโควิด 19

สกลนคร ห้ามขายเหล้า เบียร์ ทุกพื้นที่ป้องกัน โควิด

 172 total views,  2 views today

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร ได้ออกคำสั่งห้ามร้านค้า สถานประกอบการขายเหล้า ห้ามขายเหล้า ตั้งแต่วันที่31 มี.ค.ถึง 16 เม.ย.2563 ผู้ใดฝ่าฝืนจำคุก1ปีหรือปรับ1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ 2558

อ่านต่อกดที่นี้