บ้านไม้บนโขดหินกลางแม่น้ำ DRINA แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเซอร์เบีย

บ้านกลางแม่น้ำในเซอร์เบียแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของปร

พระธาตุศรีคูณ อำเภอนาแก นครพนม พระธาตุประจำวันของคนเกิดอังคาร

พระธาตุศรีคูณ อำเภอนาแก นครพนม ตั้งอยู่ที่วัดธาตุศ

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง เทือกเขากั้นพรมแดนไทย-ลาว ที่สูงกว่า 1,800 เมตร อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เป็นยอดดอยในเทือกเขาหลวงพระบาง เป็นเส้นแบ่งเขตไทย-

คุณเชื่อหรือไม่นี่คือสถานที่มีอยู่จริงในโลกของเรา

1. ภูเขาtianzi อยู่ในมณฑลหูหนาน, ทางตะวันออกเฉียงใ

นี่อาจเป็นการชมเครื่องบินที่ใกล้ชิดที่สุดในโลก

สนามบิน Gustaf III Airport บนเกาะแซ็ง-บาร์เตเลมี เ