ประมวลภาพงานเลี้ยงปู่ตาชาวตำบลคำเตย ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม 15พ.ค2559

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการเลี้ยงปู่ตาของชาวคำเตย ซึ่งจ