วิธีตอนกิ่งไผ่ แบบไม่ใช้ถุงพลาสติก แต่จะใช้ขวดพลาสติดแทน ครอบกิ่งไผ่ไว้แบบใหม่

ไผ่มีหลากหลายชนิด ไผ่ตง ไผ่กิมจู ไผ่หวาน บงหวาน ไผ