ใครที่ไปเที่ยวทะเลต้องระวังนะครับ อาจเป็นแบบนี้

ใครที่ไปเที่ยวทะเลต้องระวังนะครับ อาจเป็นแบบนี้ ขอ