• กิตติพัฒน์

    เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดบนโลกไอที มันไม่สิ้นสุดกันง่ายๆ

กิตติพัฒน์: