ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เปิดให้บริการย้อมเสื้อสีดำฟรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เปิดให้บริการย้อมเสื้อสีดำฟรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เปิดให้บริการย


%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d

พสกนิกรจังหวัดนครพนม ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

วันที่ 16 ตุลาคม 2559 ที่วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จัง


อักษรย่อภาษาอังกฤษ – ไทย จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

อักษรย่อภาษาอังกฤษ – ไทย จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

ลำดับ ชื่อเต็มจังหวัด ตัวย่อจังหวัด ภาษาไทย ตัวย่อ


แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

  แสดงความคิดเห็น ท่านแสดงความคิดเห็น


%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94

สำนักพระราชวังเปิดให้พสกนิกรถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม

แสดงความคิดเห็น ท่านแสดงความคิดเห็น


capture-20161013-204813

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต

ตามที่ได้มีประกาศสํานัก พระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเ


วันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 15.53 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 70 ปี

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตแล้ว ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

วัน ที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์


1 2 3 51